BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 86

 Psalmynas
  
 Malda varge
  
Ps 86

1 [i1]Dovydo malda.

I

Atsuk į mane ausį, VIEŠPATIE, ir išklausyk mane,

nes esu vargšas ir beturtis.

2 Apsaugok mano gyvastį, nes esu ištikimas;

Tu, mano Dieve, gelbėk savo tarną,

kuris tavimi pasitiki.

3 Būk man gailestingas, Viešpatie,

nes per visą dieną šaukiuosi tavęs.

4 Pralinksmink savo tarną,

nes tau, Viešpatie, meldžiuosi.

5 Juk tu, Viešpatie, geras esi ir atlaidus,

pilnas ištikimos meilės visiems,

kurie tavęs šaukiasi.

6 Klausykis, VIEŠPATIE, mano maldos,

išgirsk mano maldavimą pasigailėti.

7 Vargo dieną šaukiuosi tavęs,

nes mano maldą tu išklausai.

II

8 Nėra nė vieno, kaip tu,[i2] tarp dievų, Viešpatie,

nė vienas nėra padaręs, ką tu padarei.

9 Visos tautos, kurias tu sukūrei,

ateis ir lenksis tau, Viešpatie, –

jos šlovins tavo vardą.

10 Nes tu esi didis ir darai nuostabius darbus, –

tu vienas esi Dievas.

III

11 Mokyk mane savo kelio, VIEŠPATIE,

juo ištikimai pas tave eisiu;

mokyk mano širdį pagarbiai tavo vardo bijoti.

12 Dėkosiu tau visa širdimi, Viešpatie, mano Dieve,

ir šlovinsiu tavo vardą per amžius.

13 Juk didi yra man tavo ištikima meilė,

išgelbėjai mano gyvastį iš Šeolo gelmių.

14 Dieve, įžūlūs žmonės sukilo prieš mane,

niekšų būrys mano gyvasties tyko –

tai žmonės, kurie tavęs negerbia.

15 Bet tu, Viešpatie, esi gailestingas ir malonus,

visad kantrus, visad geras ir ištikimas.

16 Pažvelk į mane ir būk man gailestingas;

suteik jėgų savo tarnui

ir išgelbėk savo tarnaitės sūnų.

17 Parodyk man savo gerumo ženklą,

kad mano priešai matytų ir gėdytųsi,

nes tu, VIEŠPATIE, esi mano pagalba ir paguoda.

  
Išnašos:
1Ps 86,1-86,17: Prašymas padėti (I ir III) perdalytas įterpta trumpa šlovės giesme (II).
2Ps 86,8: ... nė vieno tokio kaip tu: tarp tų, kuriuos pagonys vadina dievais. Psalmininkas tikrai paneigia jų buvimą. Žr. 10-ąją eilutę; taip pat ir Iš 15,11; Įst 4,7.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 86