BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 85

 Psalmynas
  
 Malda už taiką
  
Ps 85

III

9 Klausausi,[i2] ką Dievas, VIEŠPATS, kalba;

jis skelbia ramybę savo tautai –

savo ištikimiesiems,

jeigu jie negrįš į savo kvailystę.

11 [i4]Ištikima meilė ir tiesa susitiks,

teisumas ir ramybė bučiuosis.

12 Tiesa žels iš žemės,

Dievo teisumas žvelgs iš dangaus.

13 Tikrai VIEŠPATS suteiks, kas yra gera,

ir mūsų žemė duos gausų derlių.

14 Teisumas žengs jo priekyje,

padarys taką jo žingsniams.

  
Išnašos:
1Ps 85,1-85,14: Padėkoję Dievui už suteiktą palaimą (I), žmonės maldauja pašalinti juos užgriuvusius sunkumus (II); tada pranašas jiems paskelbia apie būsimą gerovę, kurią Viešpats jam apreiškė (III). Psalmė atspindi sąlygas, susidariusias Judėjoje ankstyvuoju potremtiniu laikotarpiu – V a. prieš Kristų. Žr. Ag 1,5-11; 2,6-9; Mal 3,13-21.
2Ps 85,9: Klausausi ... : pranašas klausosi Dievo apreiškimo. Žr. Hab 2,1.
3Ps 85,10: ... Garbė: hebrajiškai kabod – t. y. Artumas. Dievo Artumas paliko Šventyklą, kai ją sunaikino babiloniečiai. Žr. Ez 11,23. Nūn jis sugrįžta į Šventąją Žemę. Žr. Ag 2,9.
4Ps 85,11-85,13: Čia visuomeninės dorybės poetiškai įasmeninamos kaip sugrįžtančio karaliaus dvariškiai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 85