BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 85

 Psalmynas
  
 Malda už taiką
  
Ps 85

I

2 Tu esi gailestingas, VIEŠPATIE, savo kraštui;

namo parvedi Jokūbo belaisvius.

3 Tu atleidi savo tautos kaltę,

sunaikini visas jų nuodėmes. {Sela}

4 Tu sutramdai visą savo pyktį,

malšini savo degantį įniršį.

II

5 Atgaivink mus vėl, mūsų išgelbėjimo Dieve,

atšauk savo apmaudą.

6 Argi amžinai ant mūsų pyksi?

Nejau nirši per kartų kartas?

7 Tikrai tu mus vėl atgaivinsi,

kad tavo tauta džiaugtųsi tavyje.

8 VIEŠPATIE, parodyk mums savo ištikimą meilę

ir išgelbėk mus!

  
Išnašos:
1Ps 85,1-85,14: Padėkoję Dievui už suteiktą palaimą (I), žmonės maldauja pašalinti juos užgriuvusius sunkumus (II); tada pranašas jiems paskelbia apie būsimą gerovę, kurią Viešpats jam apreiškė (III). Psalmė atspindi sąlygas, susidariusias Judėjoje ankstyvuoju potremtiniu laikotarpiu – V a. prieš Kristų. Žr. Ag 1,5-11; 2,6-9; Mal 3,13-21.
2Ps 85,9: Klausausi ... : pranašas klausosi Dievo apreiškimo. Žr. Hab 2,1.
3Ps 85,10: ... Garbė: hebrajiškai kabod – t. y. Artumas. Dievo Artumas paliko Šventyklą, kai ją sunaikino babiloniečiai. Žr. Ez 11,23. Nūn jis sugrįžta į Šventąją Žemę. Žr. Ag 2,9.
4Ps 85,11-85,13: Čia visuomeninės dorybės poetiškai įasmeninamos kaip sugrįžtančio karaliaus dvariškiai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 85