BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 81

 Psalmynas
  
 Šventės giesmė
  
Ps 81

6 Jis davė jį Juozapo giminei,

jai išėjus iš Egipto žemės.

B\I

Girdžiu balsą, kurio nepažinojau:[i3]

7 [i4]„Nuėmiau naštą nuo tavo pečių,

tavo rankas išlaisvinau nuo pintinės.[i5]

8 Varge šaukeisi manęs, ir išgelbėjau tave;

nematomas atsakiau tau griaustiniu;

mėginau tave prie Meribos šaltinių. {Sela}

9 Klausykis, mano tauta, įspėju tave!

O Izraeli, kad tu manęs paklausytum!

10 Neturėsi jokio kito dievo,

prieš svetimą dievą kniūbsčia nepulsi!

11 Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas,

kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės.

Atverk plačiai savo burną,[i6] aš ją pripildysiu“.

14 O, kad mano tauta manęs klausytų,

kad Izraelis eitų mano keliais!

17 Bet tave maitinčiau geriausiais kviečiais

ir uolų medumi[i7] tave džiuginčiau“.

  
Išnašos:
1Ps 81,1-81,17: Dvi skirtingos dalys. Pirmoji dalis (A) yra trumpa giesmė, giedota Palapinių iškilmių metu. Antroji dalis (B) yra dieviškas pranašavimas, kuriame Viešpats primena žmonėms, kad jis išvedė juos iš Egipto ir tuo metu jiems įsakė negarbinti kitų dievų, tik jį vieną (B I); jis baudė juos už neištikimybę, bet jeigu jie paklus, suteiks jiems pergalę ir gerovę (B II).
2Ps 81,4: Pūskite ragą ... : ragu – senovės trimitu – buvo duodamas šventės pradžios ženklas. Šio papročio buvo laikomasi įvairių švenčių proga, bet galiojo ir ypatingas įsakas pūsti ragą pirmąją mėnesio dieną – jaunaties dieną, – o ypač pirmąją dieną septintojo mėnesio, kurio pilnaties metu – penkioliktąją dieną – buvo švenčiama iškilmingoji Palapinių šventė. Žr. Kun 23,24.34-43; Sk 10,10; 29,1.12.
3Ps 81,6: Girdžiu balsą, kurio nepažinojau: šiuos žodžius taria pranašas. Paskui jis kalba Dievo vardu.
4Ps 81,7: Nuoroda į izraeliečių išgelbėjimą iš Egipto vergijos.
5Ps 81,7: ... nuo pintinės: nuo molio nešimo plytoms gaminti. Žr. Iš 1,14.
6Ps 81,11: Atverk plačiai savo burną ... : Dievas sako žmonėms, kad patenkins visus jų norus, nors jie būtų ir labai dideli.
7Ps 81,17: ... uolų medumi: nepaprastas medaus apstas. Žr. Jl 4,18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 81