BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 80

 Psalmynas
  
 Malda už tautą
  
Ps 80

1 [i1]Chorvedžiui.

„Lelijų“ melodija. Asafo liudijimas. Psalmė.

I

2 Klausykis, Izraelio Ganytojau,

kuris vedi Juozapą lyg kaimenę!

Tu, kuris sėdi soste ant kerubų, apsireikšk

3 Efraimo, Benjamino ir Manaso giminėms!

Parodyk savo galybę,

ateik mūsų gelbėti!

4 O Dieve, pastatyk mus vėl ant kojų!

Tešviečia mums tavo veidas,[i2]

ir mes būsime išgelbėti!

II

5 O VIEŠPATIE, Galybių Dieve, kaip ilgai degsi pykčiu,

kai tavo tauta tave maldauja?

6 Tu valgydinai juos skausmo duona,

girdei juos didele ašarų taure.

7 Tu padarei mus pajuoka kaimynams,

priešai tyčiojasi iš mūsų kiek nori.

8 O Galybių Dieve, pastatyk mus ant kojų!

Tešviečia mums tavo veidas,[i3]

ir mes būsime išgelbėti!

III

9 Tu perkėlei vynmedį[i4] iš Egipto

ir, išvaręs kitas tautas, jį pasodinai.

10 Tu paruošei vietą jam augti;

įleidęs giliai šaknis, jis paplito po visą kraštą.

11 Savo paūksme uždengė kalnus,

savo šakomis nustelbė galinguosius kedrus.

12 Savo šakas išskėtė iki Jūros[i5]

ir savo atžalas ligi Upės.[i6]

IV

13 Kodėl nugriovei vynmedžio aptvarą?

Nūn kiekvienas praeivis skinasi jo vynuogių,

14 šernai jį knisa

ir laukiniai gyvuliai aplink ganosi.

15 Atsigręžk vėl į mus, Galybių Dieve!

Pažvelk į mus iš dangaus ir pasižiūrėk,

rūpinkis tuo vynmedžiu.

16 Ateik ir globok, ką tavo dešinė pasodino,

jauną kamieną, kurį sau stiprų išauginai.

V

17 Mūsų priešai jį degino ir kapojo, –

pažvelk piktai į juos ir sunaikink juos!

18 Suteik pagalbą savo dešinės vyrui –

žmogaus sūnui, kurį sau stiprų išauginai!

19 Tada mes daugiau nebesitrauksime nuo tavęs;

laikyk mus gyvus, kad šlovintume tavo vardą!

20 O VIEŠPATIE, Galybių Dieve, pastatyk mus ant kojų!

Tešviečia mums tavo veidas,[i7]

ir mes būsime išgelbėti!

  
Išnašos:
1Ps 80,1-80,20: Prašoma Dievo pagalbos Izraeliui, ypač šiaurinėms giminėms (I), nes jos yra priešų engiamos (II); kadaise jos buvo Dievo mylimas vynmedis (III), bet dabar šis vynuogynas yra nuniokotas (IV); užtat ir prašoma Dievo pagalbos (V).
2Ps 80,4: Tešviečia mums tavo veidas ... : būk mums gailestingas, t. y. teskaidrina mūsų gyvenimą tavo maloningas šypsnys.
3Ps 80,8: Tešviečia mums tavo veidas ... : būk mums gailestingas, t. y. teskaidrina mūsų gyvenimą tavo maloningas šypsnys.
4Ps 80,9: ... vynmedį: dažnas Izraelio – Dievo tautos – įvaizdis. Žr. Iz 5,1-7; 27,2-3; Jer 2,21; Oz 10,1; Mt 21,23.
5Ps 80,12: ... iki jūros ... ligi Upės: iki Viduržemio jūros; ligi Eufrato upės. Žr. Ps 72,8 ir paaiškinimą.
6Ps 80,12: ... iki jūros ... ligi Upės: iki Viduržemio jūros; ligi Eufrato upės. Žr. Ps 72,8 ir paaiškinimą.
7Ps 80,20: Tešviečia mums tavo veidas ... : būk mums gailestingas, t. y. teskaidrina mūsų gyvenimą tavo maloningas šypsnys.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 80