BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 8

 Psalmynas
  
 Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas
  
Ps 8

1 [i1]Chorvedžiui. Kaip „Gitita“.

Dovydo psalmė.

I

2 VIEŠPATIE, mūsų Dieve,

koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje!

Savo didingumu apklojai dangaus aukštybes.

3 Mažylių ir kūdikių lūpomis susikūrei šlovę

savo varžovams sutramdyti,

kad nutildytum priešą ir maištautoją.

4 Kai pasižiūriu į tavo dangų, –

tavo pirštų darbą, –

į mėnulį ir žvaigždes,

kuriuos tu pritvirtinai, –

5 kas yra žmogus, kad jį atsimeni,

kas yra mirtingasis, kad juo rūpiniesi?

II

6 Tu padarei jį tik truputį žemesnį už save[i2]

ir apvainikavai jį garbe ir didybe.

7 Tu padarei jį savo rankų darbų šeimininku,

padėjai visa prie jo kojų.

8 Avis ir jaučius – visus aliai vieno –

ir laukinius gyvulius,

9 padangių paukščius bei jūros žuvis

ir visa, kas tik keliauja jūrų takais.

10 VIEŠPATIE, mano Dieve,

koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje!

  
Išnašos:
1Ps 8,1-8,10: Ribotai žmogaus prigimčiai priešpriešinęs begalinę Dievo didybę (I), psalmininkas pabrėžia Kūrėjo žmogui suteiktą orumą ir galybę (II).
2Ps 8,6: ... žemesnį už save: hebrajiškai už ‘Elohim{ą}. Tai gali reikšti ir už Dievą, ir už dievus, ir už save. Žr. Ps 45,7; 58,2; 82,1; 97,7. Senovės vertimai apskritai šį žodį siejo su dangaus dvasiomis – angelais. Žr. Ps 138,1. Žyd 2,9 tekstas susieja šį skaitinį su Dievu-Žmogumi Jėzumi Kristumi. Žr. 1 Kor 15,27.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 8