BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 78

 Psalmynas
  
 Dievas ir jo tauta
  
Ps 78

V

56 Bet jie maištavo prieš Dievą Aukščiausiąjį ir gundė jį –

nesilaikė jo įsakų.

57 Jie atsimetė ir buvo neištikimi kaip ir jų protėviai, –

sugniubo lyg nepatikimas lankas.

58 Jie pykino Dievą savo aukštumų šventovėmis,

žadino jo pavydą savo stabais.

59 Dievas matė ir buvo įniršęs, –

jis visiškai atmetė Izraelį.

61 jis leido savo galybei[i7] eiti į nelaisvę,

savo garbei patekti į priešo rankas.

62 Jis atidavė savo tautą kalavijui;

jis buvo įpykęs ant savo paveldo.

  
Išnašos:
1Ps 78,1-78,72: Didaktinė – pamokomoji – psalmė, semianti pamokų iš Izraelio istorijos. Žr. Ps 106; 107. Po nuodugniai paruoštos įžangos apie tikėjimo kraičio – Dievo elgesio su savo tauta – perdavimo svarbą (1-8 eilutės) psalmininkas moko, kad šiaurinė Izraelio karalystė tapo neištikima Dievui (I), lygiai kaip jų protėviai, kuriems Dievas darė nuostabius darbus Išėjimo iš Egipto metu (II) ir kelionėje per dykumą (III); anie protėviai buvo nubausti už tarnavimą Dievui tik lūpomis, nors jie buvo patyrę jo galybę, matydami Egipto rykštes, ir kelionėje į Pažado Žemę (IV); taip Dievas atmetė ir jų palikuonis – šiaurinės karalystės izraeliečius (V) ir išsirinko Judą su Dovydo dinastija (VI).
2Ps 78,2: Ši eilutė Mato evangelijoje pritaikoma Jėzaus mokymui palyginimais (žr. Mt 13,35). Prasmingi pavyzdžiai – palyginimai – turi gilesnę prasmę, kuri suvokiama lyginant. Čia visa psalmė yra palyginimas. Psalmininkui svarbu atskleisti senųjų amžių – tikėjimo protėvių istorijos – pamokas.
3Ps 78,9: Efraimo... : svarbiausioji šiaurinės Izraelio karalystės giminė. Čia šiuo vardu ženklinama visa šiaurinė karalystė.
4Ps 78,12: ... Zoano lygumoje: miestas Nilo deltoje, Egipto sostinė izraeliečių Išėjimo iš Egipto metu.
5Ps 78,25: ... galiūnų: angelų, pagal graikiškąjį Septuagintos vertimą. Žr. Išm 16,20; Ps 103,20.
6Ps 78,43: ... Zoano lygumoje: miestas Nilo deltoje, Egipto sostinė izraeliečių Išėjimo iš Egipto metu.
7Ps 78,61: ... savo galybei: Sandoros Skryniai.
8Ps 78,66: Jis privertė savo priešus bėgti: pažodžiui Jis trenkė savo priešams į nugarą. Žr. 1 Sam 5,6.9.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 78