BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 77

 Psalmynas
  
 Paguoda nelaimėje
  
Ps 77

1 [i1]Chorvedžiui.

Pagal Jedutūną. Asafo psalmė.

I

2 Mano balsas kyla į Dievą, balsiai šaukiuosi;

mano balsas eina į Dievą, kad mane išgirstų.

3 Savo nelaimės dieną meldžiuosi Viešpačiui, –

visą naktį nepailsdamas tiesiu rankas,

bet mano širdis paguodos neranda.

4 Prisimenu Dievą, vaitoju;

kai pamąstau, prarandu viltį.

5 Akių man sudėti neleidi;

esu taip susirūpinęs, kad nebeištariu žodžio.

6 Mąstau apie senovės dienas,

seniai praėjusius metus.

7 Naktis praleidžiu kalbėdamas su savimi,

mąstau ir savęs klausiu:

8 „Argi amžinai atmes Viešpats mus

ir niekados mums nebus maloningas?

9 Nejau jis nustos mus mylėjęs

ir amžinai liks neištesėtas jo pažadas?

10 Argi užmiršo Dievas, kaip pasigailėti,

ir pykčio įniršyje savo gailestingumą nutildė?“ {Sela}

11 Tuomet tariau: „Mano kaltė,

kad pasikeitė Aukščiausiojo dešinė“.[i2]

12 Mąstau apie VIEŠPATIES darbus, –

taip, atsimenu tavo ankstesnius stebuklus.

13 Apmąstau visus tavo darbus

ir apsvarstau tavo veiksmus.

II

14 Visa, ką darai, Dieve, yra šventa;

kuris dievas yra toks didis kaip Dievas?

15 Tu esi Dievas, kuris daro nuostabius darbus;

savo galybę apreiškei tautoms.

16 Galingu mostu atpirkai savo tautą,

Jokūbo ir Juozapo vaikus. {Sela}

17 Dieve, vandenys tave pamatė,

vandenys pamatė tave ir pabūgo,

net jūros gelmės drebėjo.

18 Debesys prapliupo lietumi,

padangės aidėjo tavo griausmu,

žaibavo visur tavo strėlės.

19 Tavo perkūnas dardėjo lyg ratai,

tavo žaibai apšvietė pasaulį;

žemė drebėjo ir purtėsi.

20 Tavo kelias ėjo per jūrą,

tavo takas – per galingus vandenis,

bet pėdos tavo buvo matomos.

21 Tu vedei savo tautą lyg kaimenę

per Mozę ir Aaroną.

  
Išnašos:
1Ps 77,1-77,21: Pirmoji psalmės dalis yra rauda (I), kurioje psalmininkas aprauda turbūt ne savo nelaimę, bet tautos – Dievo užtemimą; antroji dalis (II) yra tipiškas šlovės himnas, kurį psalmininkas turbūt perėmė iš senesnio himno, norėdamas sugretinti dabartinę padėtį su garbingais Dievo veiksmais praeityje, ypač Išėjimo iš Egipto metu.
2Ps 77,11: ... Aukščiausiojo dešinė: galingas Dievo vedimas ir globa. Ps 17,7; 18,36; Iz 41,10.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 77