BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 72

 Psalmynas
  
 Mesijo Karalystė
  
Ps 72

1 [i1]Saliamono.

I

Dieve, suteik karaliui savo teisingumo[i2]

ir teisumo karaliaus sūnui,[i3]

2 kad teistų tavo tautą teisingai

ir tavo skriaudžiamuosius teisiai.

7 Jo dienomis žydės teisumas ir visuotinė taika,

kol nebeliks mėnulio.

III

8 [i4]Teviešpatauja jis nuo jūros lig jūros,

ir nuo Upės lig žemės pakraščių.

IV

12 Juk jis gelbsti beturtį, kai jo šaukiasi,

ir nuskriaustąjį, kuriam nėra kas padeda.

13 Jis rūpinasi vargšais ir beturčiais, –

gelbės beturčių gyvastį.

17 Tebūna amžinas karaliaus vardas;

jo garsas tetveria ilgai, kaip saulė.

Tebūna juo palaiminti[i6] visi žmonės,

teskelbia jį laimingu visos tautos.

  
Išnašos:
1Ps 72,1-72,20: Ši linkėjimų karaliui psalmė turbūt pradžioje buvo sukurta vieno iš Dovydo įpėdinių vainikavimo iškilmėms. Bet keletas posakių tinka istoriniams izraeliečių karaliams tik perkeltine prasme. Jie randa savo tikrąją prasmę ir pilnatvę tik Kristuje. Užtat įprastinis psalmės aiškinimas teisingai ją laiko mesijine psalme. Žemiškasis karalius – mesijas, arba pateptasis, – yra nuoroda į Dievo Mesiją – Pateptąjį – didžiąja raide. Hebrajiškieji veiksmažodžiai svyruoja tarp būsimojo laiko ir liepiamosios nuosakos. Psalmės mintys siejasi su teisingu karaliaus valdymu (I), jo visuotiniu viešpatavimu (II), jo vargšų ir skriaudžiamųjų gynimu (III) ir karalystės gerove (IV).
2Ps 72,1: ... teisingumo ... teisumo: dvi pagrindinės Šventojo Rašto sąvokos. Teisumas ženklina išganantį Dievo rūpinimąsi žmogumi, leidžiantį žmogui mylėti save ir artimą – kaip save patį. Dievo teisumas apreiškia žmogui ištikimą Dievo meilę. Teisingumas yra teisumo įgyvendinimas žmogaus gyvenime, visuomenėje ir aplinkoje.
3Ps 72,1: ... karaliui ... karaliaus sūnui: turima mintyje tas pats asmuo, t. y. ir jo tėvas buvo karaliumi. Karaliaus pareiga – rūpintis, kad būtų įgyvendintas Dievo rūpinimasis žmogumi, tauta, šalimi.
4Ps 72,8: Nuoroda į anuometinį žmonių gyvenamą pasaulį – civilizaciją: nuo Viduržemio jūros lig Persijos įlankos – Rytinės jūros – ir nuo Eufrato – Upės – lig Salų ir pietvakarių Europos, tuomet laikomos žemės pakraščiu.
5Ps 72,10: Taršišas ir Salos – Tolimieji vakarai. Žr. Ps 48,8. Šeba, arba Arabija, ir Seba – šiaurinės Afrikos karalystė – Tolimieji pietūs. Žr. 1 Kar 10,1.
6Ps 72,17: ... juo palaiminti: arba per jį visi žmonės gaus Dievo palaiminimus, arba visi žmonės vartos jo vardą laiminant, sakydami: ‘Būk taip palaimintas, kaip šis karalius’. Žr. Pr 48,20.
7Ps 72,18-72,19: Doksologija – pagarbinimas – Antrosios Psalmyno knygos gale. Redaktoriaus priedas. Žr. Ps 41,14.
8Ps 72,20: Šis paaiškinimas rodo, kad kadaise Ps 72 buvo Dovydo psalmių rinkinio paskutinė psalmė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 72