BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 73

 Psalmynas
  
 C. TREČIOJI KNYGA
  
 Dievas daro, kas teisu ir teisinga
  
Ps 73

1 [i1]Asafo psalmė.

Iš tikrųjų Dievas yra geras doriesiems –

tiems, kurių širdis tyra.

2 Betgi man beveik kojos buvo pradėjusios pintis,

mano žingsniai bemaž buvo ėmę slidinėti,

3 nes aš pavydėjau pagyrūnams,

matydamas jų gerovę, nors jie ir nedori.

I

4 Skausmo kęsti nedorėliams nereikia,

stiprus ir sveikas jų kūnas.

5 Mirtingųjų triūsas jų nevargina;

kaip kiti žmonės jie nesikamuoja.

6 Užtat išdidumas yra jų karoliai,

smurtu jie apsigaubia lyg drabužiu.

7 Per akis užgriuvusius lašinius jie vos matyti gali;

jų širdis tvinsta nedoromis užmačiomis.

8 Šaiposi jie ir pikta kalba;

įžūliai grasina kitus engti.

9 [i2]Prieš dangų jie burnoja,

jų liežuvis žemėje įžūliai įsakinėja.

10 [i3]Užtat net {Dievo} tauta į juos gręžiasi

ir noromis tiki, ką jie sako.

11 Tada sakoma: „Kaip gali Dievas žinoti?“

ir „Aukščiausiasis nesužinos, ką darome!“

12 Tokie tad yra nedorėliai,

nesukdami sau galvos jie kaupia turtus.

II

13 Argi ne veltui laikiau tyrą savo širdį

ir ploviau rankas parodydamas, kad esu nekaltas?

14 Juk diena iš dienos kenčiu vargą,

kas rytą tu mane nuplaki.

15 Jeigu būčiau taręs: „Kalbėsiu, kaip jie daro“, –

būčiau buvęs neištikimas tavo vaikų būriui.

16 Nors mėginau tai suprasti,

vis tiek man atrodė beviltiška užduotis,

17 [i4]kol neįėjau į Dievo šventovę, –

tik įėjęs suvokiau, kas nutiks nedorėliams.

III

18 Iš tikrųjų tu užvedi juos ant slidaus šlaito;

tu pastumi juos į žūtį.

19 Kaip staiga jie tampa nelaimingi!

Jie, klaiko apimti, visiškai išnyksta.

20 Kaip sapnas žmogui atsibudus, VIEŠPATIE,

kai atsibundi,[i5] taip tu paniekini tuos vaiduoklius.

21 [i6]Kadangi mano širdis buvo apkartusi

ir mano jausmai užgauti,

22 kvailas buvau ir nesupratau –

buvau lyg keturkojis tavo Artume.

IV

23 Todėl su tavimi visad būsiu, –

tu laikai mane už dešinės rankos.

24 Tu vedi mane savo mokymu

ir galop priimsi mane į garbę.

25 Ką kitą turiu danguje?

Kadangi tave turiu,

ko kito trokščiau žemėje?

26 Nors mano trapus kūnas bei širdis ir silpnėja,

bet Dievas yra mano širdies uola

ir mano dalis per amžius.

27 Juk iš tikrųjų, kas atsitolina nuo tavęs, žūva;

tu padarai galą tiems, kurie nėra tau ištikimi.

28 O man gera būti arti Dievo;

padariau Viešpatį DIEVĄ savo užuovėja,

kad apsakyčiau visus jo darbus.

  
Išnašos:
1Ps 73,1-73,28: Panašiai kaip Ps 37 ir 49, šios išminties psalmės turinys yra Dievo teisingumo problema: kodėl nedorėliai klesti. Parodęs, kaip pavojinga gali būti šio tariamo neteisingumo mintis (žr. 1-3 eilutės), psalmininkas aiškiai išdėsto reikalą, aprašydamas nedorėlių gerovę, nors jie niekina Dievą (I), o tuo tarpu dori žmonės kenčia (II); vienintelis problemos išsprendimas – jis tai patiria iš paties Dievo – yra po mirties (žr. 17 eilutę), kur turtingo nusidėjėlio gerovė staiga pasirodys nieko verta (III), o dorieji bus amžinai Dievo Artume (IV).
2Ps 73,9: Pažodžiui: jie deda burnas į dangų, t. y. jie kalba, lyg būtų Dievas.
3Ps 73,10: Turimas hebrajiškasis tekstas nėra aiškus. Nedorėliai tyčiojasi iš teisingumo, o izraeliečiai neprieštarauja.
4Ps 73,17: Psalmininkas dvasia įsiveržia į dangiškąją Dievo šventovę.
5Ps 73,20: ... kai atsibundi: teismui. Viešpats taip elgiasi su nedorėliais, lyg būtų užmigęs. Žr. Ps 78,65. Laikinas neteisingumas – tik blogas sapnas.
6Ps 73,21-73,22: Psalmininkas prisimena tą laiką, kai piktinosi nedorėlių gerove.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 73