BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 71

 Psalmynas
  
 Neatstumk manęs senatvėje
  
Ps 71

I

1 [i1]Tavyje, VIEŠPATIE, ieškau užuovėjos, –

neleisk man niekad nusivilti!

2 Kadangi esi teisus, ateik pagalbon ir išgelbėk;

atkreipk į mane savo ausį ir padėk man!

3 Būk mano užuovėjos uola,

stipri tvirtovė man išgelbėti,

nes tu esi mano uola ir tvirtovė.

4 Mano Dieve, išvaduok mane iš nedorėlio rankos,

iš neteisingo ir žiauraus žmogaus nagų.

5 Juk tu esi mano viltis, Viešpatie;

nuo pat jaunystės tavimi, VIEŠPATIE, pasitikiu.

6 Net dar negimęs, tau priklausiau;

mano motinos įsčiose tu buvai mano jėga.

Visada giedu tave šlovinančias giesmes.

7 Mano gyvenimas tapo daugeliui raiškus ženklas,[i2]

nes tu esi man stipri užuovėja.

8 Mano burna skelbia tavo šlovę,

visą dieną garbina tave.

II

9 Neatstumk manęs senatvėje;

mano jėgoms senkant, nepalik manęs.

10 Juk mano priešai kalba prieš mane,

tykodami mano gyvasties, tariasi.

11 Jie sako: „Vykitės ir pačiupkite jį,

nes nėra nė vieno, kuris jį gelbėtų!

Dievas jį apleido!“

12 Dieve, neatsitolink nuo manęs;

mano Dieve, skubėk man padėti!

13 Težūva mano užpuolikai nusivylę;

tesvilina panieka ir gėda tuos,

kurie trokšta mano pražūties!

14 O aš vilties niekad nenustosiu

ir nuolat didinsiu tavo šlovę.

15 Mano burna pasakos tavo teisius darbus,

visada kalbėsiu apie tavo išgelbėjimą,

nors ir nepajėgsiu apsakyti.[i3]

16 Ateisiu šlovindamas didžius Viešpaties DIEVO darbus;

minėsiu tavo gerumą – vien tavo.

III

17 Dieve, tu mokei mane nuo jaunystės,

ir iki nūdien skelbiu tavo nuostabius darbus.

18 Nepalik tad manęs, Dieve,

net žilos senatvės sulaukusio;

būk su manimi, kol skelbiu tavo galybę

visoms būsimoms kartoms. Tavo jėga

19 ir teisumas, Dieve, siekia dangų.

Tu padarei didžių dalykų;

Dieve, kas gali tau prilygti?

20 Tu siuntei man daug vargų ir kančios,

bet mane vėl atgaivinsi,

iš žemės gelmių mane iškelsi.

21 Suteiksi man daugiau garbės,

mane ir vėl paguosi.

22 Ir aš šlovinsiu tave arfa

už tavo ištikimybę, mano Dieve,

skambinsiu tau šlovės giesmę lyra, Izraelio Šventasis.

23 Džiūgaus mano lūpos,

kai giedosiu šlovės giesmę tau,

ir visa mano gyvastis, kurią tu atpirkai.

24 Per visą dieną mano liežuvis pasakos

apie tavo teisumą – kaip ieškojusieji mano žūties

buvo nugalėti ir sugėdinti.

  
Išnašos:
1Ps 71,1-71,24: Senatvėje psalmininkas, visuomet pasitikėjęs Viešpačiu, maldauja jo pagalbos (I) dabar, kai yra suvargęs, persekiojamas (II); kiekviena ši dalis baigiasi dėkingo šlovinimo pažadu (žr. 8.14-16 eilutes); bemaž visa trečioji dalis aprašo tą patį nepalaužiamą pasitikėjimą, kad Dievas išklausys maldą (III).
2Ps 71,7: ... raiškus ženklas: daugelis stebisi, kad psalmininkas yra taip varginamas, žiūrėdami į jį kaip Dievo baudžiamą žmogų. Žr. Įst 28,46.
3Ps 71,15: ... nepajėgsiu apsakyti: psalmininkas jaučia, kad Dievo gerumas jam viršija jo supratimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 71