BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 10 16 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 69

 Psalmynas
  
 Aimana
  
Ps 69

8 Juk dėl tavęs kentėjau užgaulę,

ir gėda dengė mano veidą.

9 Tapau benamis savo giminėms,

svetimas savo motinos vaikams.

10 Juk uolumas tavo Namams[i5] dega manyje lyg ugnis

ir tau metami užgauliojimai krinta ant manęs.

21 Užgaulės drasko širdį, esu nevilties pagautas;

laukiu užuojautos, bet nėr jokios,

ieškau paguodos, bet nerandu, kas paguostų.

22 [i6]Į mano maistą jie deda nuodų,

troškuliui numalšinti man jie duoda acto.

31 Šlovinsiu Dievo vardą giesme,

aukštinsiu jį ir dėkosiu.

33 Nuskriaustieji matys tai ir nudžiugs;

jūs, kurie ieškote Dievo, turėkite drąsos!

34 Juk vargšus girdi VIEŠPATS

ir neatstumia savųjų, esančių nelaisvėje.

  
Išnašos:
1Ps 69,1-69,37: Aimana, panaši į Ps 22. Psalmininkas aprašo savo sunkią būklę (I) ir neužsipelnytą gėdą (II), prašydamas Dievą jį apginti (III) ir nubausti jo priešus (IV); savo ruožtu jis atnašaus Dievui šlovės auką (V). Panašiai kaip prie Ps 51, taip ir čia yra pridėtos psalmės gale dvi eilutės, pranašaujančios Izraelio atstatymą ir sugrįžimą iš Babilonijos tremties. Kadangi keletas eilučių yra cituojamos Naujajame Testamente su nuoroda į Kristų, Katalikų Bendrija šią psalmę laikė bent netiesiogiai mesijine.
2Ps 69,2: ... vandenys: įprastas nelaimės įvaizdis. Žr. Ps 18,5; 42,8; 88,8.
3Ps 69,5: ... nekenčia manęs be priežasties: paties Kristaus posakiu šiuos žodžius visiškai patvirtino jo priešų neapykanta. Žr. Jn 15,25.
4Ps 69,6: ... mano kvailystę ... mano nuodėmės: psalmininkas prisipažįsta, kad yra kaltas, bet ne tais nusikaltimais, kuriuos jam primeta priešai.
5Ps 69,10: ... uolumas tavo Namams: ryškiai reiškėsi Kristaus Šventyklos išvalymo metu. Žr. Jn 2,17.
6Ps 69,22: Pranašystė, išsipildžiusi, kai buvo duota Jėzui kartaus gėrimo kančios metu. Žr. Jn 19,28. ... nuodų: hebrajiškasis žodis ženklina kartaus ir nuodingo augalo sunką.
7Ps 69,23: ... stalas: tik staltiesė, patiesta žemėje. Užtat lengva ant jos paslysti.
8Ps 69,26: Pritaikyta Judui. Žr. Apd 1,20.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 69