BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 70

 Psalmynas
  
 Prašymas Dievo pagalbos
  
Ps 70

1 [i1]Chorvedžiui.

Dovydo. Atminimui.

2 Teikis mane gelbėti, Dieve!

VIEŠPATIE, skubėk man padėti!

3 Tebūna nugalėti ir tepakrinka,

kurie kėsinasi į mano gyvastį.

Tesitraukia ir tebūna sugėdinti,

kurie nori man pakenkti.

4 Tebūna apstulbinti dėl savo pralaimėjimo,

kurie sako: „Še tau! Še tau!“

5 Bet tedžiūgauja ir tesilinksmina tavyje visi,

kurie tavęs ieško!

6 Tekartoja nuolat: „Koks didis yra Dievas!“

kurie brangina tavo išgelbėjimą!

7 Esu vargšas ir beturtis, –

skubėk man padėti, Dieve!

Tu mano pagalba ir gelbėtojas, –

VIEŠPATIE, nedelsk!

  
Išnašos:
1Ps 70,1-70,7: Bemaž tokia pat kaip Ps 40,14-18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 70