BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 68

 Psalmynas
  
 Viešpaties pergalės žygis
  
Ps 68

VIII

29 Siųsk, Dieve, savo jėgą, –

jėgą, Dieve, kurią parodei dėl mūsų

30 iš savo Šventyklos Jeruzalėje,

kur karaliai neša tau dovanas.

IX

33 O, visų tautų žmonės, giedokite Dievui,

giedokite šlovės giesmę, Viešpačiui – {Sela}

34 tam, kuris joja[i10] dangaus skliautu,

sukurtu pasaulio pradžioje.

Štai griaudžia jo balsas – galingas balsas:

35 „Pripažinkite Dievo galybę!“

Jo didybė gaubia Izraelį;

jo jėgos sklidinas dangaus skliautas.

36 Pagarbią baimę kelia savo šventovėje Dievas –

Izraelio Dievas, –

jis teikia galybę ir jėgą tautai.

Žmonės, garbinkite Dievą!

  
Išnašos:
1Ps 68,1-68,36: Vienas iškiliausių, bet kartu ir sunkiausių, Psalmyno himnų. Kelete vietų hebrajiškasis tekstas sudaro sunkumų, nes yra nukentėjęs nuo perrašinėjimo. Psalmė buvo sukurta giedojimui, kai Sandoros Skrynia buvo nešama į Šventyklą. Pradedant senuoju Izraelio kovos šūkiu (žr. 2-ąją eilutę), pradinis posmas skelbia nedorėlių pralaimėjimą ir teisiųjų pergalę (I). Po bendro Dievo gerumo pašlovinimo (II) trumpai atpasakojama pergalingas Viešpaties žygis iš Egipto į Sinajų (III) ir Pažado Žemės užkariavimas (IV); paskui užsimenama apie Dievo išsirinktą Zioną savo buveine (V) ir apie visas jo pergales (VI); galop, aprašius eitynių iškilmę (VII), prašoma Dievo plėsti savo visagalį viešpatavimą (VIII), kol visa žemė ims jam šlovės giesmę giedoti (IX).
2Ps 68,2: Žr. Sk 10,35.
3Ps 68,5: ... aukštinkite ... kuris joja ant debesų: Debesų Raitelis yra labai senas Dievybės titulas. Jis užtinkamas kanaaniečių raštijoje net prieš Mozės laikotarpį ir Senajame Testamente. Žr. Įst 33,26; Ps 18,10-12; 68,34; Iz 19,1; Hab 3,8.
4Ps 68,12: ... moterys: izraelietės reiškėsi švenčiant pergalę. Žr. Iš 15,20; 1 Sam 18,6-7.
5Ps 68,15: ... Šadaj{ui}: senas Dievo vardas, kuris reiškia Visagaliui.
6Ps 68,15: ... Zalmon{o} kalno: turbūt kalnas Haurane ar Bašane, į rytus nuo Galilėjos ežero.
7Ps 68,17: ... kalną ... Dievas išsirinko: Zion{o} kalną.
8Ps 68,19: ... aukštąjį kalną: į dieviškąjį sostą arba ant Ziono, arba danguje.
9Ps 68,31: ... laukinį nendrių žvėrį: Egiptą. Žr. Ez 29,2-7.
10Ps 68,34: ... kuris joja: žr. 5-osios eilutės paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 68