BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 68

 Psalmynas
  
 Viešpaties pergalės žygis
  
Ps 68

I

2 [i2]Dievui pakilus, pakrinka jo priešai;

tie, kurie jo nekenčia, bėga nuo jo veido.

4 Bet teisieji linksminasi;

jie džiūgauja Dievo Artume, –

jie laimingi ir krykštauja iš džiaugsmo.

6 Našlaičių tėvas ir našlių gynėjas –

Dievas savo šventoje buveinėje.

7 Dievas duoda benamiams namus gyventi,

išlaisvina kalinius – gyvus ir sveikus;

vien maištingieji turi gyventi dykynėje.

VI

20 Tebūna pagarbintas Viešpats!

Kas dieną jis neša mūsų naštas,

Dievas – mūsų išganymas. {Sela}

21 Mūsų Dievas yra Dievas, kuris išgano;

jis yra VIEŠPATS, mūsų Viešpats,

kuris gelbsti mus nuo mirties.

  
Išnašos:
1Ps 68,1-68,36: Vienas iškiliausių, bet kartu ir sunkiausių, Psalmyno himnų. Kelete vietų hebrajiškasis tekstas sudaro sunkumų, nes yra nukentėjęs nuo perrašinėjimo. Psalmė buvo sukurta giedojimui, kai Sandoros Skrynia buvo nešama į Šventyklą. Pradedant senuoju Izraelio kovos šūkiu (žr. 2-ąją eilutę), pradinis posmas skelbia nedorėlių pralaimėjimą ir teisiųjų pergalę (I). Po bendro Dievo gerumo pašlovinimo (II) trumpai atpasakojama pergalingas Viešpaties žygis iš Egipto į Sinajų (III) ir Pažado Žemės užkariavimas (IV); paskui užsimenama apie Dievo išsirinktą Zioną savo buveine (V) ir apie visas jo pergales (VI); galop, aprašius eitynių iškilmę (VII), prašoma Dievo plėsti savo visagalį viešpatavimą (VIII), kol visa žemė ims jam šlovės giesmę giedoti (IX).
2Ps 68,2: Žr. Sk 10,35.
3Ps 68,5: ... aukštinkite ... kuris joja ant debesų: Debesų Raitelis yra labai senas Dievybės titulas. Jis užtinkamas kanaaniečių raštijoje net prieš Mozės laikotarpį ir Senajame Testamente. Žr. Įst 33,26; Ps 18,10-12; 68,34; Iz 19,1; Hab 3,8.
4Ps 68,12: ... moterys: izraelietės reiškėsi švenčiant pergalę. Žr. Iš 15,20; 1 Sam 18,6-7.
5Ps 68,15: ... Šadaj{ui}: senas Dievo vardas, kuris reiškia Visagaliui.
6Ps 68,15: ... Zalmon{o} kalno: turbūt kalnas Haurane ar Bašane, į rytus nuo Galilėjos ežero.
7Ps 68,17: ... kalną ... Dievas išsirinko: Zion{o} kalną.
8Ps 68,19: ... aukštąjį kalną: į dieviškąjį sostą arba ant Ziono, arba danguje.
9Ps 68,31: ... laukinį nendrių žvėrį: Egiptą. Žr. Ez 29,2-7.
10Ps 68,34: ... kuris joja: žr. 5-osios eilutės paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 68