BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 66

 Psalmynas
  
 Maldos ir padėkos giesmė
  
Ps 66

8 Tautos, garbinkite mūsų Dievą,

teskamba jo šlovės garsai.

9 Mums jis suteikė gyvenimą

ir neleido mūsų kojoms suklupti.

16 Ateikite ir klausykitės,

visi pagarbiai Dievo bijantieji,

kai skelbiu, ką jis man padarė.

17 Šaukiausi jo balsu,

šlovės giesmė buvo man ant liežuvio.[i3]

20 Pagarbintas yra Dievas – tas,

kuris neatstūmė mano maldos

nei neatsakė man savo gerumo.

  
Išnašos:
1Ps 66,1-66,20: Šią psalmę sudaro dvi atskiros dalys, kurios iš pradžių turbūt buvo nepriklausomos psalmės. Pirmoji dalis (1-12 eilutės) yra bendrijos himnas, šlovinantis Dievo visagalybę, apreikštą per istorinius įvykius, ypač per išėjimą iš Egipto (5-7 eilutės) ir per neseniai įvykusį tautos atkūrimą po nelaimės (8-12 eilutės). Antroji dalis (13-20 eilutės) yra pavienio žmogaus padėkos himnas, vykdant įžadus Šventykloje ir atpasakojant, kaip Dievas išklausė jo maldą.
2Ps 66,3: ... priešai gūžiasi: iš baimės pareiškia pagarbos duoklę. Žr. Ps 18,45; 81,16.
3Ps 66,17: ... šlovės giesmė buvo man ant liežuvio: psalmininkas, net garsiai prašydamas pagalbos, tyliai dėkojo už maldos išklausymą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 66