BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 65

 Psalmynas
  
 Padėka už palaimą
  
Ps 65

1 [i1]Chorvedžiui.

Dovydo psalmė. Giesmė.

I

2 Pridera tau, Dieve, šlovės giesmė Zione;

įžadai,[i2] tau duoti, bus išlaikyti,

3 nes tu išklausai maldas.

Žmonės iš visur[i3] ateis pas tave

4 su savo nuodėmėmis.

Mūsų kaltės mus palaužia, bet tu jas atleidi.

5 Laimingas žmogus, kurį tu išsirenki ir patrauki

gyventi savo kiemuose!

Sotinsimės tavo Namų palaima,

šventu tavo Šventyklos grožiu.

II

6 Atsakai mums, Dieve, mūsų Gelbėtojau,

pagarbią baimę keliančių darbų pergale.

Į tave viltis deda visi žemės pakraščiai

ir tolimosios jūros!

7 Pastatei kalnus į vietą savo jėga –

tu, kuris esi apsisiautęs galybe.

8 Tu nutildai jūrų šėlsmą –

audringas bangas ir sąmyšį tautų.

9 Tavo nuostabūs ženklai kelia

žemės pakraščių gyventojams pagarbią baimę;

tavo darbai neša

saulėtekio ir saulėlydžio šalims džiaugsmo šūksmus.

III

10 Tu žemę lankai ir palaistai,

padarai ją derlią ir turtingą.

Tavo upė, Dieve, yra pilna vandens,

žemė gali auginti pasėlius.

Juk tam ją parengi!

11 Gausiai palaistai jos vagas,

sutrupini jos grumstus,

suminkštini ją lietaus būriais,

laimini augantį jos javą.

12 Apvainikuoji metus savo gerumo derliumi;

tavo vežimų provėžos[i4] varva aliejumi;

13 tyrų ganyklos jo sklidinos,

ir kalvos gaubiasi džiūgavimu.

14 Pievose avių knibždynas,

slėniai – kviečių jūra, –

dainuojama ir giedama iš džiaugsmo.

  
Išnašos:
1Ps 65,1-65,14: Padėkos už gausią pjūtį himnas, giedamas bendroje sueigoje. Nuolankiai pripažįsta, kad bendrija nėra verta Dievo palaimos (I), žmonės šlovina jį už jo galybę žemėje (II) ir dėkoja jam už lietų, davusį tokį gausų derlių (III).
2Ps 65,2: ... įžadai: izraeliečiai buvo įpratę daryti įžadą atnašauti auką Šventykloje, jeigu malda bus išklausyta.
3Ps 65,3: Žmonės iš visur ... : visi žmonės privalo siekti Dievo gerumo – gailestingumo.
4Ps 65,12: ... tavo vežimų provėžos: tavo takai sklidini gausios pjūties.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 65