BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 6

 Psalmynas
  
 Malda bandymo metu
  
Ps 6

1 [i1]Chorvedžiui. Su styginiais instrumentais. „Aštuntinė“.[i2]

Dovydo psalmė.

I

2 VIEŠPATIE, nesmerk manęs įniršęs,

nebausk manęs pykdamas.

3 Būk man maloningas, VIEŠPATIE,

nes aš esu visiškai nusikamavęs;

gydyk mane, VIEŠPATIE,

nes mano kaulai klaiko sukrėsti.

4 Ir mano gyvastis klaiko priblokšta,

bet tu, VIEŠPATIE, – kaip ilgai?..[i3]

II

5 VIEŠPATIE, atsigręžk! Gelbėk mane!

Išvaduok mane dėl savo ištikimos meilės!

6 [i4]Juk tarp mirusiųjų nėra kas tave atsimintų,

Šeole kas gali tave šlovinti?

III

7 Esu aimanų nukamuotas,

ašaromis kasnakt laistau savo lovą

ir verksmu drėkinu savo guolį.

8 Skausmas temdo man akis,

nuo sunkių vargų jos silpnėja.

IV

9 Atsitraukite nuo manęs, visi piktadariai,

nes VIEŠPATS išgirdo mano verksmo balsą.

10 VIEŠPATS išklauso mano maldavimą;

VIEŠPATS priima mano maldą.

11 Visi mano priešai bus pažeminti

ir klaiko apimti.

Akimirksniu jie trauksis ir bus sugėdinti.

  
Išnašos:
1Ps 6,1-6,11: Pirmoji atgailos psalmė. Savo skausme psalmininkas maldauja Dievą pasigailėti (I); prašydamas išgelbėti nuo mirties (II), jis aprašo savo vargus (III); tada, būdamas tikras, kad Dievas jį girdi, jis atmeta bet kokį bendravimą su nusidėjėliais (IV).
2Ps 6,1: Aštuntinė: hebrajiškai Šeminit{a} t. y. aštuntuoju būdu.
3Ps 6,4: ... kaip ilgai?..: santrumpa ilgesnio prašymo: Kaip ilgai užtruks, kol atsakysi į mano maldą? Žr. Ps 13,2-4.
4Ps 6,6: Mirusiųjų buveinės, hebrajiškai Šeolo, samprata nedavė vietos jokiai mirusiųjų veiklai. Gyvenimas mirusiųjų buveinėje, anot jos, buvo niūrus – užmaršties tamsybė. Hebrajai laikėsi tokios mirusiųjų buveinės sampratos iki pat Kristaus laikų, kai Dievas apreiškė jos paaiškinimą. Žr. Išm 3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 6