BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 54

 Psalmynas
  
 Malda prašant užuovėjos pavojuje
  
Ps 54

I

3 Gelbėk mane savo vardu,[i2] Dieve,

apgink mane savo galybe!

4 Išgirsk, Dieve, mano maldą,

klausykis mano žodžių!

II

6 Štai Dievas yra mano pagalba,

Viešpats gina mano gyvastį!

8 Tada atnašausiu tau savanorišką auką,

šlovinsiu tavo vardą, VIEŠPATIE, nes tu geras.

  
Išnašos:
1Ps 54,1-54,9: Psalmininkas maldauja Dievo apsaugos nuo priešų, grasinančių jo gyvasčiai (I) ir, tikėdamasis šios pagalbos, pažada padėkos auką (II).
2Ps 54,3: ... savo vardu: Viešpaties galybe. Dievo vardas yra jo prigimtis, kaip apreikšta (žr. Iš 3,14). Užtat šis žodis dažnai vartojamas pačiam Dievui, jo didybei, galybei ženklinti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 54