BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 50

 Psalmynas
  
 Dievui maloni auka
  
Ps 50

1 [i1]Asafo psalmė.

I

Dievas, VIEŠPATS Dievas,[i2] kalba,

sušaukia visą žemę nuo Rytų lig Vakarų.

8 Peikiu jus ne dėl jūsų aukų,

nes jūsų deginamąsias aukas visuomet matau.

III

16 Bet nedorėliui Dievas sako:

„Kokią teisę turi kartoti mano įstatus

ir kalbėti apie mano sandorą?

17 Juk nekenti mano auklėjimo

ir atmeti mano įsakus.

20 Sėdi ir apkalbi savo brolį,

šmeiži savo motinos vaiką.

21 Visa tai padarei, ir aš nieko nesakiau, –

tu manei, kad aš esu kaip tu.[i3]

Nūn tad tave peikiu ir apkaltinu“.

  
Išnašos:
1Ps 50,1-50,23: Panašiai kaip pranašai, psalmininkas parodo išorinių Dievo garbinimo veiksmų – atnašų ir aukų – bevertiškumą, kai jie neplaukia iš doros širdies. Dievas sušaukia iškilmingą sueigą (I), kurioje pareiškia savo tautai, kad jam nereikia jų liturginių aukų, bet nori iš jų tikros maldos ir aukos (II); tada išpeikia veidmainišką nusidėjėlį (III), nes be nuoširdaus garbinimo, susieto su tikrai doru elgesiu, negali būti išganymo (IV).
2Ps 50,1: Dievas, VIEŠPATS Dievas ... : hebrajiškai ‘El ‘Elohim Jahveh, t. y. Dievas Dievas VIEŠPATS.
3Ps 50,21: ... kad aš esu kaip tu: galbūt originale buvo: kad Aš, VIEŠPATS, esu kaip tu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 50