BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 50

 Psalmynas
  
 Dievui maloni auka
  
Ps 50

1 [i1]Asafo psalmė.

I

Dievas, VIEŠPATS Dievas,[i2] kalba,

sušaukia visą žemę nuo Rytų lig Vakarų.

2 Iš Ziono, grožio viršūnės,

Dievas švyti.

3 Mūsų Dievas ateina, bet ne tyliai, –

pirma jo – ryjanti ugnis,

aplink jį – nuožmi audra.

4 Jis pasišaukia dangų ir žemę

savo tautos teismui.

5 „Atveskite man ištikimuosius,

kurie, atnašaudami auką, sudarė sandorą su manimi!“

6 Tada dangus skelbia jo teisumą,

nes pats Dievas yra teisėjas.

II

7 „Klausykis, mano tauta, aš kalbėsiu,

Izraeli, aš kaltinsiu tave.

Aš esu Dievas, tavo Dievas.

8 Peikiu jus ne dėl jūsų aukų,

nes jūsų deginamąsias aukas visuomet matau.

9 Neimu iš jūsų ūkio jokio jaučio

ar ožių iš jūsų gardų.

10 Juk man priklauso visi gyvūnai miške,

galvijai ant tūkstančio kalvų.

11 Žinau visus laukinius paukščius,

visa, kas laukuose juda, yra mano.

12 Jei būčiau alkanas, tau nesiskųsčiau,

nes mano yra pasaulis ir visa, kas jame.

13 Argi aš valgau jaučių mėsą,

ar geriu ožių kraują?

14 Atnašauk Dievui padėkos auką

ir tesėk savo įžadus Aukščiausiajam.

15 Šaukis manęs vargo dieną, –

tave išgelbėsiu, ir tu mane šlovinsi“.

III

16 Bet nedorėliui Dievas sako:

„Kokią teisę turi kartoti mano įstatus

ir kalbėti apie mano sandorą?

17 Juk nekenti mano auklėjimo

ir atmeti mano įsakus.

18 Vagį pamatęs, tampi jo bendru

ir bičiuliaujies su tais, kurie svetimauja.

19 Savo burnai davei valią piktam,

tavo liežuvis skleidžia apgaulę.

20 Sėdi ir apkalbi savo brolį,

šmeiži savo motinos vaiką.

21 Visa tai padarei, ir aš nieko nesakiau, –

tu manei, kad aš esu kaip tu.[i3]

Nūn tad tave peikiu ir apkaltinu“.

IV

22 „Susipraskite tad jūs, kurie užmirštate Dievą,

kitaip jus suplėšysiu,

ir nebus kas jus išgelbėtų.

23 Kas aukoja padėkos atnašą, mane pagerbia,

ir tam, kuris taiso savo kelią,

aš parodysiu Dievo išganymą“.

  
Išnašos:
1Ps 50,1-50,23: Panašiai kaip pranašai, psalmininkas parodo išorinių Dievo garbinimo veiksmų – atnašų ir aukų – bevertiškumą, kai jie neplaukia iš doros širdies. Dievas sušaukia iškilmingą sueigą (I), kurioje pareiškia savo tautai, kad jam nereikia jų liturginių aukų, bet nori iš jų tikros maldos ir aukos (II); tada išpeikia veidmainišką nusidėjėlį (III), nes be nuoširdaus garbinimo, susieto su tikrai doru elgesiu, negali būti išganymo (IV).
2Ps 50,1: Dievas, VIEŠPATS Dievas ... : hebrajiškai ‘El ‘Elohim Jahveh, t. y. Dievas Dievas VIEŠPATS.
3Ps 50,21: ... kad aš esu kaip tu: galbūt originale buvo: kad Aš, VIEŠPATS, esu kaip tu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 50