BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 14 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 49

 Psalmynas
  
 Turtais pasitikėti neišmintinga
  
Ps 49

I

6 Kodėl turėčiau bijoti vargo dienomis,

kai mane apninka nedori priešai –

7 žmonės, kurie pasikliauja savo turtais

ir didžiuojasi savo lobių gausumu.

8 Ai, joks žmogus negali savęs atpirkti

ar mokėti Dievui savo išpirką.

9 Žmogaus gyvasties kaina per brangi, –

ką jis galėtų mokėti, niekad nebūtų gana,

10 kad sulaikytų jį nuo Duobės

ir leistų jam amžinai gyventi.

III

17 Nesijaudink, jei kas turtėja,

jei jo turtai auga.

18 Juk su savimi pasiimt negalės nieko, kai mirs,

jo turtai neis kartu su juo į kapą.

19 Nors žmogus, gyvas būdamas, manytų esąs laimingas,

nors ir giriamas būtų, nes yra sėkmingas,

20 tačiau jis turi dėtis į būrį savo protėvių,

kurie daugiau niekad neberegės šviesos.

  
Išnašos:
1Ps 49,1-49,21: Išminties psalmė, nagrinėjanti klausimą, kodėl nedorėliams sekasi. Į klausimą atsakoma: turtai negali nė vieno išgelbėti nuo mirties, bet doriesiems yra laimingo pomirtinio gyvenimo viltis. Žr. Ps 37; 73. Pakvietęs visus klausytis savo išmintingų žodžių, psalmininkas moko, kad nereikia pavydėti nedoram turtuoliui, turinčiam palikti savo turtus (I ir III); turtuolis neturi ateities, bet dorą žmogų Dievas išgelbės (II).
2Ps 49,5: ... jo mįslę: blogio problemą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 49