BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 10 03 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 48

 Psalmynas
  
 Jeruzalė – Dievo miestas
  
Ps 48

1 [i1]Giesmė. Psalmė. Koraho sūnų.

I

2 VIEŠPATS yra didis

ir labai vertas šlovės mūsų Dievo mieste.

Jo šventasis kalnas,

3 aukštas ir gražus, yra visos žemės džiaugsmas,

Ziono kalnas, Zafono viršūnė,[i2]

didžiojo karaliaus miestas.

4 Dievas parodė, kad saugu su juo

miesto tvirtovėse.

II

5 Juk štai karaliai sutelkė jėgas,

drauge atžygiavo pulti.

6 Vos tik jį pamatę, jie apstulbo;

klaiko apimti, jie metėsi bėgti.

7 Ten juos pagavo drebulys

lyg gimdančios moters skausmas,

8 lyg Taršišo laivai[i3] būtų buvę

ryčio audros skandinami.

III

9 [i4]Ką esame girdėję, tą pamatėme

Galybių VIEŠPATIES mieste – mūsų Dievo mieste,

kurį Dievas padaro amžinai saugų. {Sela}

10 Dieve, mes garbiname tavo ištikimą meilę

tavo Šventykloje.

11 Tavo garsas, Dieve,

lygiai kaip ir tavo šlovė, siekia žemės pakraščius.

Tavoji dešinė laiko teisumą!

12 Tesilinksmina Ziono kalnas,

tedžiūgauja Judo miestai, nes teisingai teisi.

IV

13 Apeik aplink Zioną, apsuk ratą;

suskaičiuok jo bokštus.

14 Atkreipk akį į jo pylimus,

pereik per jo tvirtoves,

kad galėtumei pasakyti būsimai kartai:

15 „Šis Dievas yra mūsų Dievas per amžių amžius.

Jis ves mus amžinai“.

  
Išnašos:
1Ps 48,1-48,15: Padėkos himnas, giedotas Šventykloje tada, kai Jeruzalė apsigynė nuo priešiškų karalių sąjungos. Kada tai įvyko, nėra tikslių istorinių žinių. Šis šaunus pergalės himnas visų pirma šlovina Dievą, tikrąją Izraelio apsaugą (I); tada trumpai apsakęs, kaip puolimas buvo atmuštas (II), psalmininkas skelbia Viešpatį kaip šios pergalės Dievą (III); galop jis kviečia žvelgti su nuostaba į stipriuosius miesto įtvirtinimus (IV).
2Ps 48,3: ... Zafono viršūnė: kalnas Palestinos šiaurėje – Sirijoje, įvaizdinis Dievo buveinės žemėje vardas. Žr. Iz 14,13.
3Ps 48,8: ... Taršišo laivai: didžiuliai, galintys drįsti plaukti į vandenyną laivai, vadinami tolimo krašto – Taršišo uosto – vardu. Turbūt turima mintyje senasis Tartesus Ispanijos pusiasalyje. Žr. Iz 2,16; 60,9; Jon 1,3. Čia šis posakis dalis įvaizdžio Jeruzalės priešų pralaimėjimui aprašyti.
4Ps 48,9: Ką esame girdėję apie nuostabius Dievo darbus mūsų protėvių dienomis, tą nūn esame matę panašiuose stebukluose savo pačių akimis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 48