BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 45

 Psalmynas
  
 Karalaičio vestuvės
  
Ps 45

1 [i1]Chorvedžiui.

„Lelijų“ melodija. Koraho sūnų. Poema. Meilės giesmė.

I

2 Širdis man tvinsta kilniais žodžiais, –

kai dedu šias eiles karaliui,

mano liežuvis – kaip įgudusio rašytojo plunksna.

II

3 Tu nustelbi visus vyrus savo grožiu,

tavo kalba sklidina malonės.

Taip Dievas suteikė tau amžiną palaiminimą!

4 Galiūne, sekis kalaviją prie juosmens

savo garbėje ir didybėje!

5 Savo didybėje žygiuok pergalingai

ginti tiesos ir teisumo.

Tavo dešinė tepamoko tave nuostabių darbų!

6 Aštrios tavo strėlės, –

perveria karaliaus priešų širdį, –

tautos puola tau prie kojų.

7 [i2]Tau Dievo duota karalystė

tvers per amžių amžius,

tavo karališkasis skeptras

yra teisingumo skeptras.

8 Tu brangini, kas teisu,

ir nekenti, kas nedora.

Todėl Dievas, tavo Dievas, patepė tave

džiaugsmo aliejumi labiau negu tavo bendrus.

9 Drabužiai tavo kvepia mira, alaviju ir kasija.

Iš dramblio kaulu išpuoštų rūmų

stygų garsai tave linksmina.

10 Tarp tavo dvaro didžiūnių yra karalaičių,

tavo sosto dešinėje stovi karalienė,

papuošta auksu Ofyro.[i3]

III

11 Klausykis, dukra, įsiklausyk ir įsidėmėk –

užmiršk savo tautą ir tėvo namus.

12 Karalius trokš tavo grožio,

nes jis yra tavo viešpats, –

jam tad turi paklusti.

13 Tyro žmonės neša tau dovanas,

šalies turtuoliai stengsis tau įtikti

14 visokiais turtais.

Karalaitė yra rūmuose – kokia ji graži!

Jos apdaras aukso siūlais siuvinėtas.

15 Savo spalvingu apdaru apsitaisiusi

ji vedama pas karalių;

pamergės – jos draugių palyda –

atvedamos prie tavęs.

16 Aidint džiūgavimams ir krykštavimams,

įeina į karaliaus rūmus.

IV

17 Tau tėvus atstos tavo sūnūs, –

padarysi juos didžiūnais visoje žemėje.

18 Garsinsiu tavo vardą per kartų kartas, –

užtat tautos girs tave per amžių amžius.

  
Išnašos:
1Ps 45,1-45,18: Paskyręs poemą karaliui (I), psalmininkas apdainuoja karališkąjį sužadėtinį (II) ir jo nuotaką (III); paskui aprašo vestuvių eitynes (III) ir palinki karaliui garbingų palikuonių (IV). Šios poemos istorinės aplinkybės galėjo būti kurio nors Dovydo dinastijos princo – galbūt Saliamono – vestuvės su svetimtaute princese, kuri, regis, buvo iš Tyro. Katalikų Bendrijos tikėjimo kraitis, laikydamasis Žyd 1,8-9 teksto aiškinimo, visad suprato šią psalmę kaip nuorodą, bent pranašiška prasme, į Kristų ir jo nuotaką – Bendriją. Žr. Ef 5,25-30.
2Ps 45,7: Šios eilutės visapusiška prasmė atsiskleidžia Kristaus sukurtoje Dievo karalystėje.
3Ps 45,10: ... Ofyro: pietinės Arabijos ar rytinės Afrikos sritis, garsi savo auksu. Žr. 1 Kar 9,28; 10,11.22; Job 22,24.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 45