BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 44

 Psalmynas
  
 Tautos aimana
  
Ps 44

II

10 Betgi dabar atstūmei mus, nugalėti leidai, –

nebežygiuoji daugiau su mūsų kariuomene į mūšį.

11 Tu privertei mus bėgti nuo priešų, –

mūsų užpuolikai mus plėšia, kiek tinkami.

14 Tu padarei mus pajuoka kaimynams,

panieka ir pasityčiojimu visiems aplinkui.

15 Tu padarei mus pašaipos priežodžiu pagonims,

pajuokos daiktu tautoms.

IV

24 Atsibusk! VIEŠPATIE, kodėl miegi?

Kelkis, neatmesk mūsų amžinai!

25 Kam gi slepi savo veidą?

Kodėl užmiršti mūsų skurdą ir priespaudą?

  
Išnašos:
1Ps 44,1-44,27: Bendrijos maldavimas, primenantis Dievui jo gerumą Izraeliui praeities dienomis (I); dabartinė padėtis, priešingai, yra liūdna, nes tauta kenčia pralaimėjusi karą (II) ir jaučiasi Dievo atstumta (III); užtat žmonės maldauja jį ateiti į pagalbą (IV). Šios psalmės istorinės aplinkybės nėra žinomos. Spėjama, kad ji buvo sukurta asirų imperatoriaus Sancheribo invazijos metu, karaliui Hezekijui valdant Judo karalystę (žr. 2 Kar 18-19), arba užgriuvus nelaimėms po karaliaus Jošijo pralaimėjimo ir babiloniečių invazijos (žr. 2 Kar 23,29-25,26), arba praradus tautinę laisvę Persijos laikotarpiu (V-IV a. prieš Kristų).
2Ps 44,12: ... išblaškei mus tautose: nuoroda į Babilonijos tremtį (587-538 m. prieš Kristų).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 44