BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 40

 Psalmynas
  
 Padėka ir prašymas padėti
  
Ps 40

A

I

2 Kantriai laukiau VIEŠPATIES,

jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą.

3 Ištraukė mane iš klampios duobės – iš mirtinos pelkės,

pastatė mano kojas ant uolos

ir sutvirtino mano žingsnius.

4 Man į lūpas įdėjo naują giesmę[i2]

šlovės mūsų Dievui giesmę.

Daugelis tai matys, –

pagarbiai bijos ir pasitikės VIEŠPAČIU.

18 Nors esu silpnas ir beturtis,

tačiau Viešpats manęs nepamiršo.

Tu esi mano pagalba ir išgelbėjimas, –

mano Dieve, nedelsk!

  
Išnašos:
1Ps 40,1-40,18: Ši psalmė turi dvi dalis, turbūt kadaise ji buvo dvi atskiros psalmės (A-B). Pirmoje dalyje (A) psalmininkas dėkoja Dievui už išgelbėjimą iš mirties pavojaus (I) ir šlovina Dievą už jo gerumą juo pasitikintiems (II); vykdyti Dievo valią, – jis sako, – yra geriausia auka, ir tarp Šventykloje besimeldžiančių gieda padėkos giesmę (III). Antroji dalis (B), tolygi Ps 70, yra kenčiančio ir priešų kamuojamo maldavimas.
2Ps 40,4: ... naują giesmę
3Ps 40,7-40,9: Geriau būti klusniam, negu atnašas aukoti. Žr. 1 Sam 15,22; Iz 1,10-20; Mch 6,6-8. Laiške žydams šios eilutės yra cituojamos ir pritaikomos Jėzui Kristui, kurio tobulo klusnumo auka neapsakomai viršija visas Senojo Įstatymo aukas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 40