BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 33

 Psalmynas
  
 Šlovės giesmė
  
Ps 33

I

1 [i1]Džiūgaukite, teisieji, VIEŠPATYJE, –

dera, kad dorieji jį šlovintų.

2 Šlovinkite VIEŠPATĮ lyra,

skambinkite jam dešimtstyge arfa.

3 Giedokite jam naują giesmę,

šmaikščiai lieskite stygas džiugiai šūkaudami.

4 Juk VIEŠPATIES žodis yra tiesus

ir visi jo darbai patikimi.

5 Jis myli, kas teisu ir teisinga;

ištikimos VIEŠPATIES meilės pilna žemė.

II

6 VIEŠPATIES žodžiu buvopadaryti dangūs

ir jo burnos alsavimu visos jų galybės.[i2]

7 [i3]Jis sutelkė jūros vandenis tartum į maišą,

uždarė gelmes į saugyklas.

III

8 Tebijo visa žemė VIEŠPATIES,

tegerbia jį visi pasaulio gyventojai.

9 Juk jis tarė, ir pasaulis pasidarė,

jis įsakė, ir visa atsirado.

10 VIEŠPATS vėjais paleidžia tautų užmojus,

niekais paverčia jų sumanymus.

11 VIEŠPATIES užmojis yra amžinas,

jo širdies sumanymai tęsiasi per visas kartas.

12 Laiminga tauta, kurios Dievas yra VIEŠPATS, –

ta tauta, kurią jis išsirinko paveldu.

IV

13 VIEŠPATS žvelgia iš dangaus, –

jis mato visą žmoniją.

14 Iš savo sosto, kur viešpatauja,

žvelgia į visus, kas gyvena žemėje, –

15 tas, kuris padarė jų visų širdį

ir stebi visus jųjų darbus.

V

16 Ne kariuomenės dydis apsaugo karalius,

nė galiūnai neišsigelbsti didele jėga.

17 Iš žirgų laukti pergalės – tuščia viltis,

kad ir ristūnai, jie negali išgelbėti.

18 Tikrai VIEŠPATS žiūri tų,

kurie pagarbiai jo bijo

ir jo ištikima meile pasitiki,

19 kad išgelbėtų nuo mirties jų gyvastį

ir išlaikytų gyvus bado metu.

VI

20 Mūsų viltis VIEŠPATYJE, –

jis yra mūsų pagalba ir skydas.

21 Juk jis linksmina mūsų širdį,

nes mes pasitikime jo šventuoju vardu.

22 Tebūna su mumis tavo ištikima meilė,

VIEŠPATIE, nes mes į tave žvelgiame.

  
Išnašos:
1Ps 33,1-33,22: Šlovės giesmė, kuria teisieji yra kviečiami apsakyti nuostabius Dievo darbus, nes jis savo pažadams visad ištikimas (I-II), būdamas visagalis Kūrėjas (III), išmintingas ir galingas pasaulio Valdovas (IV), visa matantis ir visa žinantis, – tiktai jis tėra pergalės ir išganymo šaltinis (V). Giesmė baigiama pareiškiant pasitikėjimą Dievo gerumu (VI).
2Ps 33,6: ... visos jų galybės: nesuskaičiuojamos dangaus skliauto žvaigždės laikomos didžiule kariuomene. Žr. Neh 9,6; Iz 40,26, 45,12; Jer 33,22.
3Ps 33,7: Senovėje žmones stebino jėga, sulaikiusi galingas jūras prie žemės pakraščių. Pasak pagonių mitologijos, tai buvo pasiekta nuožmiu mūšiu, kuriame dangiškieji dievai nugalėjo Bedugnės dievus. Betgi Viešpačiui užtenka sutelkti vandenis tartum į maišą, – jis gali taip lengvai uždaryti į saugyklas ir begalinį požemio vandenyną, kaip žmogus kad sudeda vynmaišius į rūsius.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 33