BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 32

 Psalmynas
  
 Nuoširdus nuodėmės išpažinimas
  
Ps 32

1 [i1]Dovydo. Poema.

I

Laimingas, kam nusižengimas atleistas,

kuriam nuodėmė dovanota.

2 Laimingas žmogus, kurio VIEŠPATS nelaiko kaltu,

kurio dvasioje nėra apgaulės.[i2]

II

3 Kol aš neišpažinau {nuodėmės},

mano kaulai dilo nuo mano nuolatinių dejonių.

4 Juk dieną ir naktį mane slėgė tavo ranka, –

man jėgos išseko kaip nuo vasaros karščių. {Sela}

5 [i3]Tada išpažinau tau savo nuodėmę,

nebeslėpiau savo kaltės.

Tariau: „Išpažinsiu savo nusikaltimus VIEŠPAČIUI“, –

ir tu, atleisdamas man nuodėmę, pašalinai kaltę.

6 Užtat prireikus melsis tau

kiekvienas ištikimas žmogus;

nors grėsmingi vandens išsilies, jo nepasieks.

7 Tu esi mano pastogė, –

ištrauki mane iš vargo,

apsupi džiugiais išganymo šūkavimais. {Sela}

III

8 {VIEŠPATS sako}: „Mokysiu tave

ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti;

tau patarsiu, lydėdamas tave akimis.

9 Nebūk kaip arklys ar mulas, neturintis proto,

kurio narsas tramdomas žąslais ir kamanomis,

nes kitaip jis tau nepaklus“.

10 Nedorėlis turės daug kentėti,

bet tą, kuris VIEŠPAČIU pasitiki,

lydės ištikima meilė.

11 Būkite linksmi VIEŠPATYJE

ir džiūgaukite, teisieji,

šūkaukite iš džiaugsmo,

visi doros širdies žmonės!

  
Išnašos:
1Ps 32,1-32,11: Antroji Atgailos psalmė. Psalmininkas apsako džiaugsmą, patyrus nuodėmių atleidimą (I), ir savo dvasios paguodą, išpažinus nuodėmes (II); skatina kitus vykdyti Dievą valią (III) ir džiugiai pasitikėti jo gerumu (IV).
2Ps 32,2: ... nėra apgaulės: veidmainiškumo išpažįstant nuodėmes.
3Ps 32,5: Aiškindamas šią eilutę, Šv.Augustinas sako, kad net prieš nuodėmės išpažinimą lūpomis Dievas girdi nusidėjėlio širdies šauksmą. Nuoširdų gailestį lydi atleidimas. Žr. 1 Sam 12,13.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 32