BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 31

 Psalmynas
  
 Malda nelaimės valandą
  
Ps 31

1 [i1]Chorvedžiui.

Dvydo psalmė

I

2 Pas tave, VIEŠPATIE, ieškau užuovėjos,

neleisk man niekados nusivilti!

Tu esi teisus, mane gelbėk!

3 Išgirsk mane, skubėk manęs gelbėti!

Būk užuovėjos uola – mano tvirtovė, –

galinga pilis man gelbėtis!

4 Juk esi man ir uola, ir tvirtovė, –

vesi ir saugosi mane dėl savo vardo.

5 Apsaugok nuo paspęstų man pinklių,

nes tu esi mano užuovėja.

6 Tau patikiu savo dvasią,[i2]

tu mane atperki,

VIEŠPATIE, ištikimasis Dieve.

7 Nekenčiu tų, kurie kliaujasi tuščiais stabais,

o pasitikiu VIEŠPAČIU.

8 Leisk man džiūgauti ir būti linksmam

dėl tavo ištikimos meilės,

nes tu pažvelgei į mano kančią –

rūpinaisi manimi didžiame varge.

9 Tu neatidavei manęs į nagus priešui,

bet išvedei mane į laisvę.

II

10 Pasigailėk manęs, VIEŠPATIE, nes man sunku.

Nuo skausmo temsta man akys,

nyksta ir mano gyvastis, net kaulai.

11 Juk mano gyvenimą skausmas sekina

ir mano metus – dejonės,

nuo kančios man stinga jėgų.

12 Esu pajuoka visiems savo priešams,

pasibjaurėjimą keliu net kaimynams

ir klaiką – savo pažįstamiems, –

nuo manęs bėga, kas kelyje mane pamato.

13 Esu visų užmirštas, tarsi būčiau miręs, –

tapau lyg sukultas indas.[i3]

14 Juk girdžiu daugelį kuždomis šnekant –

klaikas iš visų pusių![i4]

Kai jie man rezga pinkles

ir kėsinasi atimti gyvastį.

15 Bet aš tavimi pasitikiu, VIEŠPATIE, –

sakau: „Tu esi mano Dievas“.

16 Tavo rankoje mano likimas, –

gelbėk mane nuo priešų – nuo tų,

kurie mane persekioja.

17 Pažvelk į savo tarną gerumu,

gelbėk mane savo ištikima meile.

18 Tenebūna man gėdos, VIEŠPATIE,

nes aš tavęs šaukiuosi.

Tebūna sugėdinti nedorėliai,

težengia priblokšti į Šeolą.

19 Tebūna nutildytos melagingos lūpos,

įžūliai apie teisius žmones kalbančios

su puikybe ir panieka.

III

20 Koks nuostabus yra tavo gerumas,

sukauptas tiems,

kurie tavęs pagarbiai bijo,

ir teikiamas tiems,

kurie ieško tavo užuovėjos,

visiems žmonėms matant!

21 Savo Artumo užuovėjoje juos paslepi

nuo žmonių kėslų,

apsaugai juos savo pastogėje

nuo priekabių liežuvių.

22 Tebūna pašlovintas VIEŠPATS,

nes jis buvo man nuostabiai ištikimas –

įtvirtintas miestas.

23 Patirdamas nerimą, maniau:

„Esu išvaromas toli nuo tavo Artumo“.

Bet tu išgirdai mano maldavimą,

kai šaukiausi tavo pagalbos.

24 Mylėkite VIEŠPATĮ, visi jo ištikimieji!

VIEŠPATS saugo ištikimuosius,

bet skaudžiai atmoka tam,

kuris išpuikusiai elgiasi.

25 Būkite stiprūs ir drąsios širdies visi,

kurie pasitikite VIEŠPAČIU!

  
Išnašos:
1Ps 31,1-31,25: Pirmose dviejose dalyse (I-II) psalmininkas aprašo jaudinančiais žodžiais savo vargą ir kančią ir, pasitikėdamas Dievo gerumu, prašo dangaus pagalbos. Trečioji dalis (III) yra būdingas padėkos himnas.
2Ps 31,6: Tau patikiu savo dvasią ... : mūsų Viešpats Jėzus Kristus meldėsi šiais žodžiais, mirdamas ant kryžiaus. Žr. Lk 23,46. Užtat visa psalmė gali būti laikoma Kristaus jausmų išreiškimu kančios metu, susiejant su jo sūnišku pasitikėjimu dangiškuoju Tėvu.
3Ps 31,13: ... sukultas indas: būdingas posakis ženklinti kokiam nors niekam vertam dalykui. Žr. Iz 30,14; Jer 19,11; 22,28.
4Ps 31,14: ... klaikas iš visų pusių: šis posakis randamas ir Jeremijo pranašystėse. Žr. Jer 6,25; 20,3.10; 46,5; 49,29. Ši psalmė turi panašumo su Jeremijo knyga.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 31