BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 31

 Psalmynas
  
 Malda nelaimės valandą
  
Ps 31

5 Apsaugok nuo paspęstų man pinklių,

nes tu esi mano užuovėja.

6 Tau patikiu savo dvasią,[i2]

tu mane atperki,

VIEŠPATIE, ištikimasis Dieve.

14 Juk girdžiu daugelį kuždomis šnekant –

klaikas iš visų pusių![i4]

Kai jie man rezga pinkles

ir kėsinasi atimti gyvastį.

15 Bet aš tavimi pasitikiu, VIEŠPATIE, –

sakau: „Tu esi mano Dievas“.

16 Tavo rankoje mano likimas, –

gelbėk mane nuo priešų – nuo tų,

kurie mane persekioja.

  
Išnašos:
1Ps 31,1-31,25: Pirmose dviejose dalyse (I-II) psalmininkas aprašo jaudinančiais žodžiais savo vargą ir kančią ir, pasitikėdamas Dievo gerumu, prašo dangaus pagalbos. Trečioji dalis (III) yra būdingas padėkos himnas.
2Ps 31,6: Tau patikiu savo dvasią ... : mūsų Viešpats Jėzus Kristus meldėsi šiais žodžiais, mirdamas ant kryžiaus. Žr. Lk 23,46. Užtat visa psalmė gali būti laikoma Kristaus jausmų išreiškimu kančios metu, susiejant su jo sūnišku pasitikėjimu dangiškuoju Tėvu.
3Ps 31,13: ... sukultas indas: būdingas posakis ženklinti kokiam nors niekam vertam dalykui. Žr. Iz 30,14; Jer 19,11; 22,28.
4Ps 31,14: ... klaikas iš visų pusių: šis posakis randamas ir Jeremijo pranašystėse. Žr. Jer 6,25; 20,3.10; 46,5; 49,29. Ši psalmė turi panašumo su Jeremijo knyga.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 31