BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 30

 Psalmynas
  
 Padėka už išgelbėjimą nuo mirties
  
Ps 30

1 [i1]Psalmė. Giesmė Šventyklos pašventinimo iškilmėms.[i2]

Dovydo.

A

2 Skelbsiu tavo didybę, VIEŠPATIE, nes mane išgelbėjai

ir neleidai džiūgauti mano priešams.

3 Šaukiausi tavo pagalbos, VIEŠPATIE, mano Dieve,

ir tu mane išgydei.

4 VIEŠPATIE, tu ištraukei mano gyvastį iš Šeolo, –

juk su visais aš buvau pakeliui į Duobę,

bet tu sulaikei mane nuo mirties.

5 Giedokite šlovės giesmes VIEŠPAČIUI,

jūs – jo ištikimieji,

prisiminkite, koks jis šventas,

ir jam dėkokite!

6 Jo įniršis tetrunka akimirką,

o jo gerumas tęsiasi visą gyvenimą.

Ašaros gali lūkuriuoti per naktį,

bet džiaugsmas ateina su aušra.

B

I

7 Kai man sekdavosi, sakiau:

„Niekad nesvyrinėsiu!“

8 Savo gerumu, VIEŠPATIE,

tu buvai pastatęs mane kaip nenugalimą kalną,

bet kai nugręžei savo veidą, drebėjau iš baimės.

II

9 Tavęs, VIEŠPATIE, šaukiausi, –

savo Dievo pagalbos maldavau:

10 [i3]„Kokia tau nauda iš mano mirties,

iš mano žengimo į Duobę?

Nejau dulkės šlovins tave

ar skelbs tavo ištikimybę?

11 Išgirsk mane, VIEŠPATIE,

ir būk man maloningas!

VIEŠPATIE, padėk man!“

III

12 Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu,

nuvilkai man ašutinę[i4] ir apjuosei mane džiaugsmu,

13 kad giedočiau tau be perstojo šlovės giesmę.

VIEŠPATIE, tu esi mano Dievas, –

tau dėkosiu per amžius!

  
Išnašos:
1Ps 30,1-30,13: Psalmininkas, paskelbęs savo temą (A), dėkoja Dievui už išgydymą iš mirtinos ligos (B I). Tada jis išsamiau papasakoja, kas buvo įvykę. Būdamas kupinas sveikatos, jis buvo nelauktai ligos užkluptas (B II), bet jis šaukėsi Viešpaties pagalbos ir buvo išklausytas (B III).
2Ps 30,1: ... Šventyklos pašventinimo iškilmėms
3Ps 30,10: Žr. Ps 6,6 paaiškinimą.
4Ps 30,12: ... ašutinę: ašutinė buvo nešiojama liūdesio ir atgailos metu. Žr. 2 Sam 3,31; 1 Kar 21,27; Ps 35,13; 69,12.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 30