BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 31

 Psalmynas
  
 Malda nelaimės valandą
  
Ps 31

I

2 Pas tave, VIEŠPATIE, ieškau užuovėjos,

neleisk man niekados nusivilti!

Tu esi teisus, mane gelbėk!

6 Tau patikiu savo dvasią,[i2]

tu mane atperki,

VIEŠPATIE, ištikimasis Dieve.

12 Esu pajuoka visiems savo priešams,

pasibjaurėjimą keliu net kaimynams

ir klaiką – savo pažįstamiems, –

nuo manęs bėga, kas kelyje mane pamato.

13 Esu visų užmirštas, tarsi būčiau miręs, –

tapau lyg sukultas indas.[i3]

15 Bet aš tavimi pasitikiu, VIEŠPATIE, –

sakau: „Tu esi mano Dievas“.

16 Tavo rankoje mano likimas, –

gelbėk mane nuo priešų – nuo tų,

kurie mane persekioja.

17 Pažvelk į savo tarną gerumu,

gelbėk mane savo ištikima meile.

25 Būkite stiprūs ir drąsios širdies visi,

kurie pasitikite VIEŠPAČIU!

  
Išnašos:
1Ps 31,1-31,25: Pirmose dviejose dalyse (I-II) psalmininkas aprašo jaudinančiais žodžiais savo vargą ir kančią ir, pasitikėdamas Dievo gerumu, prašo dangaus pagalbos. Trečioji dalis (III) yra būdingas padėkos himnas.
2Ps 31,6: Tau patikiu savo dvasią ... : mūsų Viešpats Jėzus Kristus meldėsi šiais žodžiais, mirdamas ant kryžiaus. Žr. Lk 23,46. Užtat visa psalmė gali būti laikoma Kristaus jausmų išreiškimu kančios metu, susiejant su jo sūnišku pasitikėjimu dangiškuoju Tėvu.
3Ps 31,13: ... sukultas indas: būdingas posakis ženklinti kokiam nors niekam vertam dalykui. Žr. Iz 30,14; Jer 19,11; 22,28.
4Ps 31,14: ... klaikas iš visų pusių: šis posakis randamas ir Jeremijo pranašystėse. Žr. Jer 6,25; 20,3.10; 46,5; 49,29. Ši psalmė turi panašumo su Jeremijo knyga.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 31