BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 25

 Psalmynas
  
 Malda gresiant pavojui
  
Ps 25

4{d}  Parodyk man savo kelius, VIEŠPATIE,

mokyk mane savo takų.

5{h}  Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane,

nes esi Dievas, mano Gelbėtojas.

{v} Tavimi visados pasitikiu.

6{z}  VIEŠPATIE, neužmiršk savo gailestingumo

ir ištikimos meilės, –

jie taip seni kaip laikas.

7{h}  Mano jaunystės nuodėmes ir kaltes užmiršk, –

savo ištikima meile dėl savo gerumo

atsimink mane, VIEŠPATIE!

II

8{t}  Teisus ir geras yra VIEŠPATS,

todėl jis moko klystančius kelio.

9{j}  Jis veda kukliuosius teisingu taku

ir moko juos savo kelio.

  
Išnašos:
1Ps 25,1-25,22: Alfabetinė psalmė. Mintys padrikai susietos, bet pirmoji dalis (I) iš esmės yra malda ieškant kelio ir atleidimo; antroji (II) – mąstymas apie Dievo gerumą teisiesiems; trečioji (III) prašymas apsaugoti ir paguosti.
2Ps 25,22: Ši paskutinė eilutė yra priedas prie psalmės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 25