BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 24

 Psalmynas
  
 Prie Šventyklos vartų
  
Ps 24

1 [i1]Dovydo psalmė.

I

Žemė ir visa, kas joje, yra VIEŠPATIES, –

pasaulis ir visi jo gyventojai,

2 [i2]nes jis pastatė jį ant gilių vandenų

ir įtvirtino virš požeminių upių.

II

3 [i3]Kas gali kopti į VIEŠPATIES kalną?

Kas gali įeiti į jo šventąją buveinę?

4 Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra,

kuris netrokšta to, kas tuščia,

ir neprisiekinėja apgaulingai artimui.

5 Jis gaus VIEŠPATIES palaiminimą,

teisų atlygį Dievo, savo Gelbėtojo.

6 Tokia yra bendrija tų, kurie į jį kreipiasi

ir ieško Jokūbo Dievo veido. {Sela}

III

7 Pakelkite savo sąramas,[i4] vartai!

Plačiai atsidarykite, amžinosios durys,

kad įžengtų Garbės karalius!

8 Kas gi tas Garbės karalius?

Tai VIEŠPATS, stiprus ir narsus,

VIEŠPATS, galingas mūšyje.

9 Pakelkite savo sąramas,[i5] vartai!

Plačiai atsidarykite, amžinosios durys,

kad įžengtų Garbės karalius!

10 Kas gi yra tas Garbės karalius?

Galybių VIEŠPATS –

jis yra tas Garbės karalius! {Sela}

  
Išnašos:
1Ps 24,1-24,10: Po posmelio visuotinei Dievo galybei pašlovinti (I) psalmė aptaria dorovinius reikalavimus, saistančius Šventyklos pamaldų dalyvius (II), ir tada cituoja žodžius, kurie buvo giedami, kai Sandoros Skrynia buvo nešama į Ziono kalną – Šventyklą. Psalmėje jaučiamas chorų pokalbis. Atrodo, kad psalmė buvo sukurta liturginiam naudojimui. Žr. 2 Sam 6,12-15.
2Ps 24,2: Pasak senovės Visatos sampratos, žemė buvo laikoma plokščiu skrituliu, įtvirtintu ant plataus požeminio vandenyno – Bedugnės. Žr. Ps 33,7.
3Ps 24,3-24,5: Ps 15 yra panaši savo sandara ir turiniu: klausimas – atsakymas su nurodytomis sąlygomis – užsklanda.
4Ps 24,7: ... savo sąramas: pažodžiui savo galvas. Tarpduris laikomas per žemu didžiam Dievui įeiti. Vartai ir durys yra arba Šventyklos, arba senosios jebusitų tvirtovės.
5Ps 24,9: ... savo sąramas: pažodžiui savo galvas. Tarpduris laikomas per žemu didžiam Dievui įeiti. Vartai ir durys yra arba Šventyklos, arba senosios jebusitų tvirtovės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 24