BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 26

 Psalmynas
  
 Nekalto žmogaus malda
  
Ps 26

1 [i1]Dovydo.

I

Paskelbk, kad esu nekaltas, VIEŠPATIE!

Juk aš dorai elgiuosi

ir VIEŠPAČIU nedvejodamas pasitikiu.

2 Tirk mane, VIEŠPATIE, ir bandyk, –

išbandyk mano norus ir mintis.

II

3 Juk tavo ištikima meilė man akyse,

tavo ištikimybė mane veda.

4 Su nedorais žmonėmis nesusidedu,

su veidmainiais nesimaišau.

5 Pikta darančių draugės nekenčiu,

nedorų žmonių vengiu.

6 Plaunu rankas[i2] nekaltumo ženklan

ir einu aplink tavo aukurą, VIEŠPATIE,

7 balsu skelbdamas savo padėką

ir apsakydamas visus tavo nuostabius darbus.

8 VIEŠPATIE, aš myliu Namus, kuriuose gyveni,

tavo šlovės buveinę.

III

9 Nenušluok manęs drauge su nusidėjėliais

nei mano gyvasties su žmogžudžiais.

10 Jų rankose piktos užmačios,

pilna kyšių jų dešinė.

11 O aš darau, kas dora;

atpirk mane ir pasigailėk manęs.

12 Mano kojos stovi ant lygios žemės;[i3]

Sueigose šlovinsiu VIEŠPATĮ.

  
Išnašos:
1Ps 26,1-26,12: Pareikšdamas savo nekaltumą (I), psalmininkas išskaičiuoja savo dorybes (II), kad Dievas nepasmerktų jo drauge su nedorėliais (III).
2Ps 26,6: Plaunu rankas
3Ps 26,12: ... ant lygios žemės: esu saugus, nes nėra pavojaus užkliūti ir suklupti. Šį posakį galima sieti su lygia vieta Šventyklos kieme arba perkeltine prasme su doru elgesiu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 26