BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 20

 Psalmynas
  
 Malda už karalių karo metu
  
Ps 20

1 [i1]Chorvedžiui.

Dovydo psalmė.

I

2 Teišklauso tave VIEŠPATS negandos dieną,

Jokūbo Dievo vardas tesaugo tave! {Sela}

3 Tesiunčia tau pagalbą iš šventovės,

iš Ziono tepalaiko tave!

4 Teatsimena visas tavo atnašas,

ir tavo deginamosios aukos jam tepatinka!

5 Tesuteikia tau, ko tavo širdis trokšta,

ir kiekvieną tavo užmojį teįvykdo.

6 Kad šauktume iš džiaugsmo dėl tavo pergalės

ir keltume vėliavas mūsų Dievo vardu.

Tepatenkina Dievas visus tavo prašymus!

II

7 Nūn žinau, kad VIEŠPATS padeda savo pateptajam, –

išklauso jo savo šventajame danguje

ir savo dešine suteikia jam didžių pergalių.

8 [i2]Vieni didžiuojasi savo karo vežimais,

o kiti – savo žirgais,

bet mes didžiuojamės vardu VIEŠPATIES, mūsų Dievo.

9 Anie suklups ir kris,

o mes pakylame ir stovime.

10 Suteik karaliui pergalę, VIEŠPATIE,

išklausyk mūsų, kai šaukiamės!

  
Išnašos:
1Ps 20,1-20,10: Ps 20 ir 21 viena kitą papildo ir turi panašią sandarą. Pirmoji, giedama prieš mūšį, išreiškia gerus linkėjimus karaliui (I) ir laiduoja pergalę (II). Antroji, giedama po mūšio, dėkoja Dievui už pergalę (I) ir vėl prašo palaiminimo karaliui (II). Abi psalmės baigiasi refrenu, kurį gieda žmonės.
2Ps 20,8: Pamaldieji pasitiki ne medžiaginėmis priemonėmis, bet Dievo pagalba, kurios jie šaukiasi. Žr. 1 Sam 17,45; Iz 31,1; 36,9.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 20