BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 21

 Psalmynas
  
 Padėka ir malda už karalių
  
Ps 21

1 Chorvedžiui.

Dovydo psalmė

I

2 Karalius yra linksmas, VIEŠPATIE,

nes tu davei jam jėgą; jis džiūgauja,

nes tu suteikei jam pergalę.

3 Ko troško jo širdis, jam suteikei, –

jo lūpų prašymo jam neatsakei. {Sela}

4 Juk pasitinki jį su didžia palaima,

uždedi jam ant galvos gryno aukso vainiką.

5 Prašė tavęs gyvenimo, –

tu davei jam ilgą dienų trukmę per amžių amžius.

6 Didi yra jo garbė per tavo pergalę, –

tu suteiki jam didybę ir garsą.

7 Juk tu suteiki jam amžinus palaiminimus,

linksmini jį savo Artumo džiaugsmu.

8 Juk karalius pasitiki VIEŠPAČIU

ir ištikimu Aukščiausiojo gerumu bus visad saugus.

II

9 [i1]Tavo ranka suras visus tavo priešus,

tavo dešinė suras tuos, kurie tavęs nekenčia.

10 Degink juos tarsi krosnies liepsna

tą dieną, kai tu pasirodysi.[i2]

Tesunaikina juos VIEŠPATS įniršęs;

ugnis juos tepraryja.

11 Išnaikink jų palikuonis žemėje,

jų vaikus iš žmonijos.

12 Jei jie kėsintųsi tau pikta daryti,

sumanytų tau pakenkti, jiems nepasiseks.

13 Tu priversi juos bėgti atsukęs savo

lankus jiems į veidus.

14 Būk išaukštintas, VIEŠPATIE, savo jėgos!

Giedosime, šlovindami tavo didžius darbus.

  
Išnašos:
1Ps 21,9-21,13: Šiomis eilutėmis kreipiamasi į karalių.
2Ps 21,10: ... tą dieną, kai tu pasirodysi: nors 9-13 eilutės yra kreipinys į karalių, šis posakis ir užuomina apie ugnį turi eschatologinį pobūdį. Turbūt pradiniame tekste šios eilutės buvo kreipinys į Viešpatį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 21