BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 19

 Psalmynas
  
 Kūrinija skelbia Dievo garbę
  
Ps 19

A

I

2 Dangūs[i2] apsakinėja Dievo garbę,

dangaus skliautas skelbia jo rankų darbą.

3 Apie tai diena dienai pasakoja[i3]

ir naktis nakčiai duoda žinią.

4 Be jokio kalbesio[i4] ir be jokių žodžių, –

negirdėti jų balso, –

5 betgi jų žinia skamba visoje žemėje,

jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių.

II

Danguose[i5] jis pastatė palapinę saulei, –

  
Išnašos:
1Ps 19,1-19,15: Psalmė turi dvi dalis, iš pradžių turbūt jos buvo dvi atskiros psalmės. Pirmoji dalis aprašo dangaus skliautą, ypač saulę, apgiedantį Kūrėjo didybę (I-II). Antroje dalyje psalmininkas šlovina Dievo dorovinius reikalavimus (I) ir prašo malonės pagal juos gyventi (II).
2Ps 19,2: Dangūs ... : hebrajiškai šamajim – dangūs daugiskaita. Anot Šventojo Rašto Visatos sampratos, dangų sudaro trys dangūs: matomas dangaus skliautas su saule, mėnuliu, žvaigždėmis ir nematomos dangaus aukštybės. Tarp jų yra vieta su vandenimis – lietumi, sniegu, kruša.
3Ps 19,3: ... diena dienai pasakoja: tartum Dievo įkvėpta, kiekviena diena skelbia kitai dienai žinią apie Dievo galybę.
4Ps 19,4: Be jokio kalbesio ... : ši žinia yra tokia aiški žmogaus širdžiai ir protui, kad žmonės turi jos klausytis ir išgirsti.
5Ps 19,5: Dangūs ... : hebrajiškai šamajim – dangūs daugiskaita. Anot Šventojo Rašto Visatos sampratos, dangų sudaro trys dangūs: matomas dangaus skliautas su saule, mėnuliu, žvaigždėmis ir nematomos dangaus aukštybės. Tarp jų yra vieta su vandenimis – lietumi, sniegu, kruša.
6Ps 19,8-19,10: Šeši sinonimai išreiškia tą patį dalyką – dieviškąjį Mokymą, t. y. Mozės Įstatymą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 19