BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 18

 Psalmynas
  
 Padėkos giesmė
  
Ps 18

A

I

2 Jis tad tarė:

„Myliu tave, VIEŠPATIE, mano stiprybe!

3 VIEŠPATIE, mano uola,

mano tvirtove, mano gelbėtojau!

Mano Dieve, mano uola, kur randu pastogę,

mano skyde ir mano išganymo jėga,[i2] mano tvirtove!

4 Šaukiausi VIEŠPATIES, Šlovingojo,

ir buvau išgelbėtas nuo visų priešų.

II

5 [i3]Mirties virvės mane pančiojo,

pražūties srautai mane skandino.

6 Šeolo pančiai mane apraizgė,

mirties pinklės mane pasitiko.

7 Skausmą kęsdamas šaukiausi VIEŠPATIES,

savo Dievo prašiau pagalbos.

Jis išgirdo mano balsą savo Šventykloje,[i4]

ir mano pagalbos šauksmas pasiekė jo ausis.

  
Išnašos:
1Ps 18,1-18,51: Ši padėkos psalmė – giesmė – randama ir 2 Samuelio knygoje (žr. 2 Sam 22). Abiejose vietose ji priskiriama Dovydui. Psalmėje ryškios dvi pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje (A), po įžanginio Dievo šlovės posmelio (I), karališkasis psalmininkas aprašo savo pavojų (II), o paskui teofanijos – Dievo apsireiškimo aprašymo – stiliumi vaizduoja Dievo atėjimą jam į pagalbą (III) ir pabaigia Dievo teisingumo pripažinimu (IV). Antroje dalyje Dievas yra šlovinamas už paruošimą mūšiui (I), už pergalėjimą priešų (II), kuriuos jis privertė bėgti (III), ir pavedimą valdyti daugelį tautų (IV). Visa psalmė baigiama dėkingumo pareiškimu (C).
2Ps 18,3: ... mano išganymo jėga: pažodžiui mano išganymo ragas. Ragas, šiurpą keliantis įtūžusio jaučio ginklas, buvo stiprybės simbolis. Žr. Lk 1,69.
3Ps 18,5-18,6: Šios eilutės turi perkeltinę prasmę.
4Ps 18,7: ... savo Šventykloje: savo dangiškojoje buveinėje.
5Ps 18,8-18,20: Dievo atėjimo – teofanijos – apraše ryšku verčiantys žmogų susimąstyti, būties klausimus keliantys, gamtos reiškiniai: žemės drebėjimas ir perkūnijos audra. Žr. Ts 5,4-6; Ps 29; 97,26; Hab 3.
6Ps 18,11: Sėdosi ant kerubo ... : kadangi Dievas daro vėjus savo pasiuntiniais, arba angelais (žr. Ps 104,4), poetas kalba apie Dievą, keliaujantį audros debesimis, arba angeliškais kūriniais, vadinamaisiais kerubais. Dievo žemiškąjį sostą ant Sandoros Skrynios panašiai sudarė du sparnuoti kerubai. Žr. Iš 37,7-9. Dievas sėdi abiem atvejais ant kerubų. Mes kalbame apie Dievą žmogiškai, šiapusiškai. Žr. Ps 80,2; 99,1.
7Ps 18,26-18,27: Dievas elgiasi su žmonėmis taip, kaip žmonės elgiasi su savo artimu.
9Ps 18,29: ... mano lempą ... tu uždegei: gyvybės ir laimės įvaizdis. Žr. 1 Kar 11,36.
10Ps 18,34: ... į saugias aukštumas: į saugią vietą kalnuose – gamtos tvirtovę, kurią sunku užpulti. Žr. Ps 61,3; Hab 3,19.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 18