BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 17

 Psalmynas
  
 Prašymas gelbėti
  
Ps 17

1 [i1]Malda.

Dovydo.

I

Klausykis, VIEŠPATIE, mano teisybės maldavimo,

atsižvelk į mano šauksmą!

Išgirsk mano maldą iš lūpų be vyliaus!

2 Iš tavęs teateina man nuosprendis,

nes tavo akys mato teisybę.

3 Nors mėgintum mano širdį, tirtum mane naktį

ir bandytum mane ugnimi,

neteisybės manyje nerastum.

Nenusidėjau burna,

II

6 Šaukiuosi tavęs, nes tu mane išgirsi, Dieve!

Atsuk man savo ausį, klausykis mano žodžių.

7 Parodyk savo ištikimą meilę nuostabiais darbais,

Gelbėtojau, ieškantiems užuovėjos

nuo užpuolikų prie tavo dešinės.

8 Saugok mane kaip savo akies vyzdį,

paslėpk mane savo sparnų paūksmėje

9 nuo nedorėlių, norinčių mane suplėšyti.

10 be gailesčio jų kieta širdis,

įžūliai kalba jų burna.

III

Apspinta mane mirtini priešai, –

11 Nūn jie aplink mane, kur tik pasisuku,

įbedę akis, laukdami progos mane parblokšti.

12 Lyg liūtai, išalkę grobio,

tartum liūtukai, iš pasalų sėlindami.

IV

13 Pakilk, VIEŠPATIE,

Stokis prieš juos ir parblokšk!

Išgelbėk mane savo kalaviju nuo nedorėlio –

14 savo ranka, VIEŠPATIE, nuo mirtingųjų –

nuo mirtingųjų, kurių dalis gyvenime tik praeinanti.

Jų pilvas teprisipildo to, ką esi jiems sutaupęs,

jų vaikai tegu sočiai sau glemžia ir

tepalieka ir savo mažyliams.

15 Betgi aš būdamas doras regėsiu tavo veidą,

o pabudęs[i2] būsiu laimingas dėl tavo Artumo.

  
Išnašos:
1Ps 17,1-17,15: Būdamas tikras savo nekaltumu, psalmininkas kreipiasi į Dievą nuosprendžio (I), maldaudamas pagalbos nuo užpuolikų (II), kurie jį persekioja (III); šie žmonės, paskendę daiktuose, bus nubausti, o psalmininkas po mirties bus atlygintas Dievo Artumu.
2Ps 17,15: ... o pabudęs: naujam gyvenimui po mirties. Mirtis dažnai lyginama su miegu. Žr. Ps 76,6; Dan 12,2. Pabudimas ryto metą yra rinktinė Dievo valanda suteikti malonę. Žr. Ps 5,3; 30,5; 46,5; 49,14; 57,8; 73,20; 90,14; 130,6; 143,8. Aušra ir šviesa yra išgelbėjimo įvaizdžiai. Žr. Iz 8,20; 9,1; 33,2; 58,10; Rd 3,23; Sof 3,5; Jn 1,4-5; 8,12. Vakaras ir tamsa – bandymo ir skausmo įvaizdžiai. Žr. Ps 30,5; 59,6; 88,18; 107,10; Iz 17,14; 50,10.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 17