BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 146

 Psalmynas
  
 Laimingas , kas Dievu pasitiki
  
Ps 146

2 Šlovinsiu VIEŠPATĮ visą gyvenimą,

giedosiu šlovės giesmes savo Dievui,

kol gyvas būsiu.

II

5 Laimingas žmogus,

kurio pagalba yra Jokūbo Dievas, –

dedantis viltį į VIEŠPATĮ, savo Dievą,

6 kuris sukūrė dangų ir žemę,

jūrą ir visa, kas juose.

Jis amžinai laikosi savo pažadų, –

7 gina nuskriaustųjų teises,

alkaniems parūpina duonos.

VIEŠPATS išlaisvina kalinius,

8 VIEŠPATS atveria akis akliesiems.

VIEŠPATS pakelia gyvenimo palaužtuosius,

VIEŠPATS myli teisiuosius.

9 VIEŠPATS saugo ateivius,

padeda našlaičiui ir našlei,

bet suvingiuoja nedorėlių kelią.

  
Išnašos:
1Ps 146,1: Himnas, šlovinantis Dievo gerumą ir dosnumą. Po trumpo įžanginio posmo (žr. 1-2 eilutes) psalmininkas pabrėžia, kad pasitikėti vien žmogiška pagalba yra kvailystė (I), o paskui išaukština Dievo gerumą tiems, kurie tik juo vienu pasitiki (II).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 146