BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 145

 Psalmynas
  
 Dievo didybė ir gerumas
  
Ps 145

1 [i1]Himnas. Dovydo.

{'a} Aukštinsiu tave, mano Dieve ir Karaliau,

tavo vardą garbinsiu per amžių amžius.

{b} 2 Kasdien tave garbinsiu

ir šlovinsiu tavo vardą per amžių amžius.

{g} 3 Didis yra VIEŠPATS ir vertas didžios šlovės, –

jo didybė yra nesuvokiama.

{d} 4 Viena karta girs kitai tavo darbus

ir skelbs tavo galybę.

{h} 5 Apie tavo didybės garbingą spindesį

ir apie tavo nuostabius darbus – aš mąstysiu.

{v} 6 Žmonės garsins tavo pagarbią baimę keliančius darbus,

ir aš skelbsiu tavo didybę.

{z} 7 Jie apsakys garsą tavo dosnaus gerumo

ir džiugiai giedos apie tavo teisumą.

{h} 8 Atlaidus ir gailestingas yra VIEŠPATS,

lėtas pykti ir pilnas gerumo.

{t} 9 Geras kiekvienam yra VIEŠPATS

ir gailestingas visiems savo kūriniams.

{j} 10 Tedėkoja tau, VIEŠPATIE, visi tavo kūriniai

ir visi tavo ištikimieji tave tegarbina.

{k} 11 Tepasakoja apie tavo karalystės garbę,

tavo galybę tegarsina,

{l} 12 kad paskelbtų visai žmonijai tavo žygius

ir garbingą tavo viešpatavimo spindesį.

{m} 13 Tavo viešpatavimas – amžinas viešpatavimas,

tavo valdžia tveria per visas kartas.

{n}[i2] VIEŠPATS yra ištikimas visais savo žodžiais

ir maloningas visais savo darbais.

{s} 14 VIEŠPATS prilaiko kiekvieną, kas klumpa,

pakelia visus gyvenimo palaužtus.

{'a} 15 Visų akys žvelgia į tave su viltimi, –

tu duodi jiems peno, kai reikia.

{p} 16 Atveri savo ranką,

patenkini kiekvieno gyvūno troškimą.

{z} 17 Visi VIEŠPATIES keliai yra teisūs

ir gailestingi visi jo darbai.

{q} 18 VIEŠPATS yra arti kiekvienam, kas jo šaukiasi –

visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta.

{r} 19 Tenkina norus tų, kurie jo pagarbiai bijo, –

jų šauksmą girdi ir juos gelbsti.

{š} 20 VIEŠPATS saugo kiekvieną, kas jį myli,

bet nedorėlius jis sunaikins.

{t} 21 Teskelbia mano burna VIEŠPATIES šlovę,

ir visa, kas gyva, tešlovina jo vardą dabar ir per amžius!

  
Išnašos:
1Ps 145,1-145,21: Alfabetinė psalmė. Daugelis jos eilučių yra paskolintos iš kitų psalmių ir Senojo Testamento knygų. Pagrindinės mintys siejasi su visavale Dievo didybe ir ištikima Apvaizda – su Lietuvos pakelių Rūpintojėliu.
2Ps 145,13: Hebrajiškajame tekste {n} raidė yra išleista, bet išliko senovės vertimuose.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 145