BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 25 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 144

 Psalmynas
  
 Karaliaus malda
  
Ps 144

1 [i1]Dovydo.[i2]

I

Tebūna šlovinamas VIEŠPATS, mano uola!

Jis lavina mano rankas mūšiui

ir mano pirštus karybai.

2 Jis – mano užuovėja ir mano pilis,

mano tvirtovė ir mano Gelbėtojas,

mano skydas, kuriuo pasitikiu.

Jis – tas, kuris man paveda valdyti tautas.

II

3 [i3]VIEŠPATIE, kas yra žmogus, kad tu juo rūpiniesi,

mirtingas žmogus, kad kreipi į jį dėmesį?

4 [i4]Žmogus yra lyg vėjo dvelktelėjimas, –

jo dienos lyg dingstantis šešėlis.

  
Išnašos:
1Ps 144,1-144,15: Išskyrus pabaigą (IV), ši psalmė – bemaž visa – yra sudaryta iš eilučių, skolintų iš kitų psalmių. Užtat jai trūksta nuoseklaus vieningumo. Pirmoji dalis (I) yra padėkos malda už pergalę kare; antroji (II) – nuolankus žmogaus trapumo pripažinimas ir prašymas, kad Dievas gelbėtų savo galybe; trečioji (III) – pažadas dėkoti už pagalbą; ketvirtoji (IV) – gerovės ir taikos troškimas. Bemaž toks pat priegiesmis, apimantis prašymą išgelbėti nuo klastingų priešų, užsklendžia antrąją ir trečiąją dalį (žr. 7b-8.11 eilutes).
2Ps 144,1-144,2: Šios dvi eilutės sudarytos iš Ps 18,3.35.47-48 eilučių.
3Ps 144,3: Ši eilutė labai panaši į Ps 8,5.
4Ps 144,4: Ši eilutė yra sudaryta iš Ps 39,6; 102,12.
5Ps 144,5-144,7: Daugiausia perimta iš Ps 18,10.15.17; 104,31.
6Ps 144,9-144,10: Šios eilutės yra panašios į Ps 18,51; 33,2-3.
7Ps 144,12: ... lyg šaunios kolonos: rūmų ar Šventyklos. Hebrajiškojo teksto prasmė nėra aiški.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 144