BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 143

 Psalmynas
  
 Prašymas padėti
  
Ps 143

1 [i1]Dovydo psalmė.

I

Išgirsk mano maldą, VIEŠPATIE!

Klausykis mano maldavimo, nes esi teisus,

išklausyk manęs, nes esi ištikimas!

2 [i2]Neteisk savo tarno,

nes prieš tave joks kūrinys nėra teisus.

II

3 Juk priešas mane persekioja, –

jis sutraiškė mane žemėje,

paliko mane sėdintį tamsoje lyg tuos,

kurie jau seniai yra mirę.

4 Užtat esu visiškai nustojęs drąsos,

širdis man sustingusi krūtinėje.

5 Prisimenu senąsias dienas,

pergalvoju visus tavo darbus,

svarstau, ką tavo rankos padarė.

6 Į tave tiesiu rankas, –

lyg išdžiūvusi žemė aš tavęs trokštu. {Sela}

7 Skubėk man atsakyti, VIEŠPATIE!

Neviltis mane apėmė!

Neslėpk savo veido nuo manęs,

kad netapčiau panašus į tuos, kurie žengia į Duobę.

III

8 Su aušra atskleisk man savo ištikimą meilę,

nes tavimi pasitikiu.

Parodyk man kelią, kuriuo turiu eiti,

nes į tave keliu savo širdį.

9 Išgelbėk mane, VIEŠPATIE, nuo priešų,

nes pas tave bėgu, ieškodamas užuovėjos.

IV

10 Mokyk mane vykdyti tavo valią,

nes tu mano Dievas.

Teveda mane lygiu taku

tavo maloningoji dvasia!

11 Dėl savo vardo, VIEŠPATIE,

apsaugok mano gyvastį;

dėl savo teisumo

išvaduok mane iš bėdų.

12 Savo ištikimo gerumo dėlei

padaryk galą mano priešams, –

sunaikink visus mano engėjus,

nes esu tavo tarnas.

  
Išnašos:
1Ps 143,1-143,12: Septintoji Atgailos psalmė. Maldaudamas Dievo pagalbos, nepaisydamas savo nuodėmingumo (I), psalmininkas išsako savo vidinius ir išorinius sunkumus (II). Jis maldauja Dievą išgelbėti jį nuo priešų (III) ir prašo suteikti Dievo valios pažinimą bei sunaikinti priešus (IV).
2Ps 143,2: Būdamas tikras, jog Dievas savo pažado dėlei išklausys jo maldą, psalmininkas jaučia, kad jis nėra vertas Dievo malonės, nes yra nusidėjėlis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 143