BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 139

 Psalmynas
  
 Visa žinantis ir visur esantis Dievas
  
Ps 139

1 [i1]Chorvedžiui.

Dovydo psalmė.

I

VIEŠPATIE, ištyrei mane ir pažįsti.

2 Žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju,[i2]

iš tolo supranti mano mintis.

3 Stebi mano žingsnius ir mano poilsį, –

pažįsti visus mano kelius.

4 Net nespėjus mano liežuviui žodžio ištarti,

štai, VIEŠPATIE, tu jį visą žinai.

5 Iš visų pusių apsiauti mane,

lieti mane savo ranka.

6 Tavo žinojimas man per nuostabus, –

man per gilus, negaliu jo pasiekti.

II

7 Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios

ar atsitolinti nuo tavo Artumo?

8 Jei į dangų užžengčiau, tu būtum ten,

jei Šeole pasikločiau lovą, tu būtum ten.

9 Jei įgyčiau aušros sparnus[i3]

ir įsikurčiau prie tolimųjų jūros ribų,[i4]

10 net ten mane vestų tavo ranka

ir tvirtai laikytų tavo dešinė.

  
Išnašos:
1Ps 139,1-139,24: Mąstymo pobūdžio himnas Dievui, visur esančiam ir visa žinančiam. Jame psalmininkas apmąsto tiesą, kad Viešpats mato ir žino nesvarbu kur jis būtų (I); neįmanoma pabėgti nuo visa matančios Dievo akies (II); žmogaus Kūrėjas teikia žmogui jo likimą (III). Užtat psalmininkas ir ryžtasi nekęsti nedorėlių ir nuoširdžiai elgtis Dievo Artume (IV). Šios psalmės hebrajiškasis tekstas yra nukentėjęs perdavimo metu, keletas vietų kelia abejonių.
2Ps 139,2: ... kada atsisėdu ir kada atsistoju: posakis, apimantis visą žmogaus veiklą.
3Ps 139,9: ... aušros sparnus: pasiekčiau tolimiausius Rytų pakraščius.
4Ps 139,9: ... prie tolimųjų jūros ribų: įsikurčiau tolimiausioje Vakarų vietoje.
5Ps 139,12: {Tamsa ir šviesa tau yra tas pat.}: Dievui nėra nei tamsos, nei šviesos. Intarpas dviem eilutėms paaiškinti.
6Ps 139,15: ... žemės gelmėse: perkeltine prasme ženklina motinos įsčias, pabrėžiant paslėptą ir paslaptingą jaunos gyvybės brendimą.
7Ps 139,16-139,18: Šių eilučių hebrajiškasis tekstas yra nukentėjęs teksto perdavimo metu.
8Ps 139,18: ... dar su tavimi tebebūčiau
9Ps 139,24: ... amžinuoju keliu: senuoju tikėjimo protėvių eitu keliu. Žr. Jer 6,16.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 139