BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 138

 Psalmynas
  
 Padėka Dievui už pagalbą
  
Ps 138

1 [i1]Dovydo.

I

Iš visos širdies dėkoju tau, VIEŠPATIE,

angelų[i2] artume giedu tau šlovės giesmę.

2 Puolu kniūbsčia prie tavo šventųjų Namų,

dėkoju tavo šventajam vardui

už tavo gerumą ir ištikimybę,

nes išaukštinai virš visų savo vardą ir pažadą.

3 Kai šaukiausi, manęs išklausei, –

suteikei man drąsos.

II

4 Visi žemės karaliai šlovins tave, VIEŠPATIE,

nes išgirdo tavo pažadus.

5 Jie giedos apie VIEŠPATIES kelius,

nes didinga yra VIEŠPATIES garbė.

6 Juk nors VIEŠPATS yra aukštybėse,

jis rūpinasi kukliaisiais,

o išpuikėliai negali nuo jo pasislėpti.

III

7 Nors man tenka bristi per didelį vargą,

tu mane palaikai gyvą.

Tu pakeli ranką prieš mano įtūžusius priešus,

išgelbsti mane tavo dešinė.

8 VIEŠPATS man įvykdys savo užmojį.

Tavo ištikima meilė, VIEŠPATIE, amžina, –

neatmesk savo rankų darbo.

  
Išnašos:
1Ps 138,1-138,8: Dėkodamas Dievui už maldos išklausymą (I), psalmininkas nori, kad visi žemės didieji dėtųsi prie jo padėkos himno (II), nes jis yra tikras, kad Viešpats ir toliau pagelbės (III).
2Ps 138,1: ... angelų: hebrajiškai ’elohim{ų} artume. Žodis elohim ženklina Dievą, dievus ir kartais dieviškas būtybes – angelus. Žr. Ps 8,6; 97,7.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 138