BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 140

 Psalmynas
  
 Malda pavojams gresiant
  
Ps 140

1 [i1]Chorvedžiui. Dovydo psalmė.

I

2 Gelbėk mane, VIEŠPATIE, nuo nedorėlių,

apsaugok mane nuo smurtininkų, –

3 jų širdis ne tik rezga piktus kėslus,

bet netgi nuolat kursto vaidus.

4 [i2]Jų liežuviai kaip nuodingos gyvatės,

o ant jų lūpų angių nuodai. {Sela}

II

5 Neleisk man, VIEŠPATIE, patekti į nedorėlių nagus,

apsaugok mane nuo smurtininkų, –

jie surezgė kėslus man pražudyti.

6 [i3]Įžūlieji paspendė man žabangus su virvėmis,

išskleidė pinkles ant mano tako, –

jie man stato žabangus. {Sela}

7 Sakau VIEŠPAČIUI: „Tu esi mano Dievas!

Išgirsk tad, VIEŠPATIE, mano pagalbos šauksmą“.

8 O DIEVE, mano Viešpatie, stiprusis mano Gynėjau,

tu apsaugojai mano galvą mūšio dieną.

III

9 Nepatenkink, VIEŠPATIE, nedorėlių norų,

neleisk jiems įvykdyti savo kėslų,

kad jie nebūtų išaukštinti. {Sela}

10 Tie, kurie yra mane apspitę, kelia galvas, –

ant jų pačių teužgriūva jų grasinimai!

11 Teapiberia VIEŠPATS juos žarijomis!

Tebūna sužerti į duobę, kad niekad nesikeltų!

IV

12 Tenebūna leista šmeižėjui klestėti krašte,

ūmi nelaimė teužklumpa smurtininką!

13 Žinau, kad VIEŠPATS gina vargšo reikalus

ir beturčių teises.

14 Teisieji tikrai dėkos tavo vardui,

dorieji gyvens tavo Artume.

  
Išnašos:
1Ps 140,1-140,14: Psalmininkas maldauja Dievą išgelbėti jį nuo smurtingų, klastingų priešų (I); priešai spendžia spąstus jo gyvybei, bet psalmininkas pasitiki Viešpačiu (II). Užtat jis prašo, kad priešų užmačios kristų ant jų pačių (III) ir Dievas pelnytai elgtųsi ir su nedorėliu, ir su doru žmogumi (IV).
2Ps 140,4: Panašiai vaizduojamas piktas liežuvis ir kitose psalmėse. Žr. Ps 52,4; 55,22; 58,5.
3Ps 140,6: Toks pat įvaizdis, susijęs su elgesiu medžiotojo, spendžiančio spąstus grobiui, randamas ir Ps 9,16; 31,5; 35,7; 57,7; 64,6. Žr. Mt 22,15; Lk 11,54.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 140