BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 120

 Psalmynas
  
 Tremtinio malda pavojaus valandą
  
Ps 120

1 [i1]Pakopų giesmė.[i2]

I

Būdamas pavojuje, šaukiausi VIEŠPATIES,

ir jis manęs išklausė.

2 VIEŠPATIE, išgelbėk mane nuo klastingų lūpų

ir apgaulingo liežuvio.

II

3 [i3]Melagiai, ką Dievas jums padarys?

Kaip jus nubaus?

4 [i4]Aštriomis galiūnų strėlėmis,

degančiomis žarijomis!

III

5 Vargas man, kad esu ateivis Mešeche[i5]

ir turiu gyventi tarp Kedaro palapinių!

6 Per ilgai man teko gyventi su tais,

kurie nekenčia taikos.

7 Esu visiškai taikus –

bet kai kalbu, jie nori karo.

  
Išnašos:
1Ps 120,1-120,7: Psalmininkas maldauja Dievo pagalbos prieš apgaulingą priešą (I); jis prašo Dievą nubausti šį priešą (II), apverkdamas savąją tremtinio būklę tarp nedraugingų svetimųjų (III).
2Ps 120,1: Pakopų giesmė: tai antraštė keturiolikos tolesnių psalmių. Atrodo, kad šios psalmės sudaro Piligrimų psalmių rinkinį, t. y. rinkinį giesmių, kurios buvo giedamos kopiant į Jeruzalę metinių iškilmių švęsti. Žr.Iš 23,17; Įst 16,16; 1 Kar 12,28; Mt 20,17; Lk 2,41-42. Be to, kai kurie psalmių aiškintojai šias psalmes sieja su tremtinių grįžimu iš Babilono į Jeruzalę (žr. Ezd 7,9) arba net su levitais, giedojusiais jas ant penkiolikos pakopų, kuriomis jie kopdavo iš Moterų kiemo į Izraelio vyrų kiemą Šventykloje. Užtat šios psalmės ir vadinamos Pakopų psalmėmis.
3Ps 120,3: Čia psalmininkas, rodos, neberanda tinkamų žodžių deramai prakeikti. Žr. 1 Sam 3,17; 14,44; 25,22.
4Ps 120,4: Psalmininkas linki savo priešui, kad jis būtų mūšyje strėlės pervertas ar sudegtų žėrinčiose žarijose.
5Ps 120,5: ... Mešeche ... Kedaro: Mešech{as} – vietovė šiaurės rytų Mažojoje Azijoje. Žr. Pr 10,2. Kedar{as} – gentis Arabijos dykumos šiaurėje. Žr. Pr 25,13. Čia šie vardai turbūt vaizduoja perkeltine prasme barbarų tautas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 120