BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 121

 Psalmynas
  
 Dievas žmogų globoja
  
Ps 121

1 [i1]Pakopų giesmė.

I

Keliu akis į kalnus[i2]

iš kur ateis man pagalba?

2 Pagalba man ateina iš VIEŠPATIES,

kuris padarė dangų ir žemę.

II

3 Tavo kojai suklupti jis neleis, –

tas, kuris tave globoja, budi.

4 Štai Izraelio globėjas

nei snaudžia, nei miega!

III

5 VIEŠPATS tave saugo;

tavo dešinėje VIEŠPATS yra tavo užuovėja.

6 Dieną saulė neužgaus[i3] tavęs

nei mėnulis naktį.

IV

7 VIEŠPATS saugos tave nuo viso, kas pikta, –

jis saugos tavo gyvastį.

8 VIEŠPATS saugos tave išeinantį ir grįžtant[i4]į

ir dabar, ir amžinai.

  
Išnašos:
1Ps 121,1-121,8: Kadangi jis pats pasitiki Viešpaties pagalba (I), psalmininkas laiduoja ir savo bičiuliui, kad Dievas jį globos (II-IV).
2Ps 121,1: ... į kalnus: kalnų virtinė, kuriai priklauso Ziono kalnas su Šventykla. Žr. Ps 87,1; 125,2.
3Ps 121,6: ... saulė neužgaus: saulės smūgis buvo žinomas ir senovėje. Žr. 2 Kar 4,18-37. Artimųjų Rytų gyventojai net nūdien mano, kad ir mėnulis gali žmogui žalos padaryti.
4Ps 121,8: ... išeinantį ir grįžtantį: posakis, kuriuo ženklinama visa įprasta žmogaus veikla. Žr. Įst 28,6; 31,2; Joz 14,11; 2 Sam 3,25.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 121