BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 115

 Psalmynas
  
 Tikrasis Dievas – didis ir geras
  
Ps 115

3 Mūsų Dievas yra danguje;

visa, kas jam patinka, jis daro.

II

4 Jų stabai iš sidabro ir aukso,

padaryti žmonių rankomis.

5 Burnas jie turi, bet nekalba,

turi akis, bet nemato,

6 turi ausis, bet negirdi,

turi nosis, bet neužuodžia.

7 Rankas turi, bet lytėti negali,

turi kojas, bet nevaikšto.

8 Panašūs į juos bus,

kurie juos dirba ir kurie jais pasitiki.

III

9 [i3]Izraelio namai pasitiki VIEŠPAČIU, –

jis yra jų pagalba ir skydas.

10 Aarono namai pasitiki VIEŠPAČIU, –

jis yra jų pagalba ir skydas.

  
Išnašos:
1Ps 115,1-115,18: Giesmė, šlovinanti gyvąjį Dievą (I) ir išjuokianti pagonių stabus (II). Prie to pridedama trumpa litanija, kuri apima įvairius dalykus, išreiškia savo pasitikėjimą Dievu, kunigų duotą palaiminimą ir trumpą šlovės himną (III). Ps 135,15-18 apima labai panašią giesmę, po kurios eina panaši litanija ir šlovės himnas (žr. 19-21 eilutes).
2Ps 115,2: Kurgi yra tas jų Dievas?: kadangi Dievas jų negelbsti.
3Ps 115,9-115,11: Izraelio namai, Aarono namai ir pagarbiai Viešpaties bijantieji – izraeliečių kilmės pasauliečiai, kunigai ir konvertitai. Žr. Ps 118,2-4; 135,19-21. Panašiai ir Naujajame Testamente posakiu tie, kurie pagarbiai Viešpaties bijo, yra ženklinami prozelitai – atėjusieji – ar konvertitai. Žr. Apd 10,2.22.35; 13,16.26.
4Ps 115,17: Žr. Ps 6,6 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 115